Koç Topluluğu'undan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, bankanın ana hissedarı olmaya devam edeceğini süreç boyunca da 575 Milyon Lot satış yapacağını duyurdu.

KAP Açıklaması

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada, 

Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 25 Temmuz 2024 Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 25 Temmuz 2024

"Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ("Banka") sermayesinin %27,02'sine tekabül eden ve sahibi olduğumuz toplam 2.282.666.574 TL nominal değerli payların 575.000.000 TL nominal değere kadar olan kısmının ("Paylar") (çıkarılmış sermayeye oranı %6,81), hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile borsa dışında kurumsal yatırımcılara satış işlemi ("İşlem") kapsamında Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc ve Merrill Lynch International müşterek koordinatör ve talep toplayıcılar (Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners, "Müşterek Koordinatör ve Talep Toplayıcılar") olarak yetkilendirilmiş ve satış süreci bugün başlamıştır.

Satılacak pay adedi ve satış fiyatı gibi İşlem'e ilişkin nihai şartlar, hızlandırılmış talep toplama süreci sonucunda belirlenecektir. Hızlandırılmış talep toplama sürecinin tamamlandığı ve satış sonuçları ayrıca açıklanacaktır.

Şirketimizin portföy optimizasyonu amacıyla gerçekleştirilmesi öngörülen İşlem'in Banka paylarının likiditesi ve halka açıklık oranını artırması beklenmektedir.

İşlem kapsamında, Paylar'ın tamamının satılması halinde, Banka'daki doğrudan pay sahipliğimizin %20,22 olması ve Banka'nın halka açıklık oranının %38,82'a yükselmesi beklenmektedir. Böylece, Koç Holding A.Ş. ("Koç Holding") ve halihazırda Banka'nın %40,95 payına sahip bağlı ortaklığı Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin Banka'daki toplam paylarının %61,17 olması beklenmekte olup, Koç Topluluğu Banka'nın ana hissedarı olmaya devam edecektir.

Ortaklığımız ve Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin İşlem sonrasında sahibi olacakları Banka payları için, birtakım mutat istisnalar ve Müşterek Koordinatör ve Talep Toplayıcılar'ın izni ile gerçekleştirilecekler hariç olmak kaydıyla, İşlem'in tamamlanmasını takip eden 90 günlük süre için satmama taahhüdü verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz." açıklamalarında bulunuldu.

Editör: Ece Çavuşlu