Kocar Çelik, şirketin KAP üzerinden yaptığı açıklamaya göre 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Yapılan açıklamanın detayları şöyle,

"Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 56.100.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 233.500.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8. maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 30/06/2022 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 27,5 TL/pay baz fiyat, "KCAER .E " kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir."

Halka Arz Büyüklüğü 1,5 Milyar TL

Halka arz edilen 46.750.000 TL nominal değerli paylar ile ek satışa sunulan 9.350.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir. Toplam halka arz büyüklüğü 1.542.750.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bor Şeker (BORSK) Halka Arz Sonuçları Açıklandı... BORSK Halka Arzı Kaç Lot Verdi ? Bor Şeker (BORSK) Halka Arz Sonuçları Açıklandı... BORSK Halka Arzı Kaç Lot Verdi ?

Halka arzda, ek satış hariç halka arz edilen 46.750.000 TL nominal değerli payların 1,21 katına denk gelen 56.603.062 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.

BDDK Kararı İle İlgili Açıklama Yaptı

KAP üzerinden yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin güncel finansal tablolarında yer alan yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL'nin üzerinde olmasına rağmen yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının aktif toplamının veya son bir yıllık net satış hasılatının yüzde 10'unu aşmaması nedeni ile BDDK'nın 24.06.2022 tarihli TL kredi kullanımını kısıtlayıcı kararının Şirketimizin faaliyetleri ve finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağı öngörülmektedir.