Halka arzı 22-24 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen Kocaer Çelik’ten, yüzde 181 oranında bedelsiz kararı çıktı.

Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile 233.500.000 TL mevcut sermayesini, yüzde 181,61 oranında bedelsiz sermaye artırımı ile birlikte, 657.570.000 TL’ye çıkaracak.

Bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili alınan karara ilişkin KAP üzerinden yapılan açıklamanın tamamında şu ifadeler yer aldı;

Şirketimizin 16.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile;

SPK Onayladı, Hissedarları Yüzde 2000 Bedelsiz Pay Alacak SPK Onayladı, Hissedarları Yüzde 2000 Bedelsiz Pay Alacak

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 4.500.000.000 -TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 424.070.000 TL artırılarak 233.500.000 TL'den 657.570.000 TL'ye çıkarılmasına,

Artırılan 424.070.000 TL'lik sermayenin tamamının hisse senedi ihraç primlerinden olmak üzere iç kaynaklardan karşılanmasına,

Sermaye artırımında kullanılacak olan 424.070.000 TL'lik tutarın, bedelsiz payların artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında (%181,61) bedelsiz pay olarak dağıtılmasına,

Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir, kamuoyuna saygıyla duyurulur.

kocaer bedelsiz tablo