Şirketin, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından alacağı desteğe ilişkin yapılan açıklama şöyle;

Şirketimizin potansiyeli yüksek teknoloji odaklı yatırım politikası çerçevesinde, günümüzde kullanımı giderek artan elektrikli araçların şarj ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yapmayı planladığı "Elektrikli Araçlar İçin Şarj İstasyonları" yatırımıyla ilgili olarak;  

elektrikli araç şarj

Teknoloji Şirketine Çinli Yatırımcı Teknoloji Şirketine Çinli Yatırımcı

9/04/2014 tarihli ve 28986 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik" ile 15.04.2022 tarihinde duyurusu yapılan Elektrikli Araçlar İçin Şarj İstasyonları Çağrısı (2022.01) kapsamında 26 ve 12 numaralı yatırım konularına yapmış olduğumuz başvurular;

Değerlendirme Komisyonu tarafından ilgili Yönetmelik, Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Usul ve Esasları ve Çağrı Duyurusu kapsamında değerlendirilmiş olup, 

a) 26 numaralı başvurunun (Bakanlıktan talep edilen toplam destek tutarı 3.510.000 TL, şarj ünitesi başına 97.500 TL ve %29,94 destek oranıyla) desteklenmesine, 

b) 12 numaralı başvurunun (Bakanlıktan talep edilen toplam destek tutarı 1.970.000 TL, şarj ünitesi başına 65.667 TL ve %20,16 destek oranıyla) desteklenmesine, 

Desteklenmesine karar verilen 66 adet şarj destek ünitesi için de şarj ünitesi başına 30.000 TL (Toplamda 1.980.000 TL) ile sınırlı olmak üzere trafo kullanımına yönelik yatırımın T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmesine,karar verilmiştir.

Yatırım Konusu 12: Yatırım Konusu Kapsamında Ünite Sayısı: Toplam 30 Adet Şarj Ünitesi

AĞRI 5 Adet 

ARDAHAN 3 Adet

IĞDIR 3 Adet

KARS 3 Adet

ERZURUM 6 Adet

ARTVİN 3 Adet

SERBEST BÖLGE (İstenilen Lokasyonlarda) 7 Adet

Yatırım Tutarı: 16.762.964,40 TL / Desteklenen Yatırım Tutarı: 1.970.000,00 TL

Yatırım Konusu 26: Yatırım Konusu Kapsamında Ünite Sayısı: Toplam 36 Adet Şarj Ünitesi

KAYSERİ 13 Adet

AKSARAY 6 Adet

KIRŞEHİR 4 Adet

NEVŞEHİR 4 Adet

NİĞDE 4 Adet

SERBEST BÖLGE (İstenilen Lokasyonlarda) 5 Adet

Yatırım Tutarı: 13.669.137,00 TL / Desteklenen Yatırım Tutarı: 3.510.000,00 TL

TOPLAM YATIRIM TUTARI: 30.432.101,4 TL 

TOPLAM DESTEKLENEN YATIRIM TUTARI: 7.460.000,00 TL

Yatırımın toplam süresi 9 aydır.