İSKİ tarafından düzenlenen, mevcut katodik koruma sisteminin revizyonu, uzaktan izlenilmesi ve kontrol edilmesi işleri için, vergiler hariç olmak üzere 74.975.000 TL bedel ile, en iyi teklif veren Kontrolmatik #KONTR, sözleşmeyi bugün (2 Ocak) imzaladığını hissedarlarıyla paylaştı.

kontrolmatik iski ihale

Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden “İski İhale Süreci Sözleşme İmzalanması” başlığıyla bildirimde bulunan Kontrolmatik, açıklamada şu ifadelere yer verdi;

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İdare) tarafından düzenlenen 2022/746723 İKN'lu " MEVCUT KATODİK KORUMA SİSTEMİNİN REVİZYONU, UZAKTAN İZLENİLMESİ VE KONTOL EDİLMESİ İŞLERİ " ihalesinde vergiler hariç 74.975.000,00 TRY bedelle, idarenin düzenlemiş olduğu "E-Teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı"na göre, uygun bulunan teklifler içerisindeki en iyi teklifi vermiştir.

İhale sonucunun kesinleşmesi için, İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, ihaleyi düzenleyen kurumdan ihale komisyon kararı beklenecek olup süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır," şeklinde açıklama yapmıştık.

Söz konusu ihaleye ait sözleşme vergiler hariç 74.975.000,00 TRY bedelle bugün imzalanmıştır.

Borsa İstanbul'dan 6 Hisseye Daha Tedbir Kararı Geldi Borsa İstanbul'dan 6 Hisseye Daha Tedbir Kararı Geldi

Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.