Geri alıma konu pay miktarının 8.000.000 olup, ödenecek azami tutarın 1.000.000.000 TL olduğunu açıklayan şirket, bugün (6 Aralık) Yönetim Kurulu kararında konuyla ilgili KAP üzerinden şu açıklamada bulundu;

kontr pay geri alımı

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. olarak Yönetim Kurulu 06 Aralık 2022 tarihli toplantısında, Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa İstanbul") nezdinde işlem gören paylarındaki fiyat hareketlerinin yatırımcılarımız üzerinde kısa vadede yaratabileceği olumsuz etkilerin giderilmesi, tüm pay sahiplerimizin yatırımlarının değerinin korunması ve Şirketimiz pay değerinde fiyat istikrarının desteklenmesi ve ayrıca Şirket yönetimince uygun ve gerekli görüldüğünde çalışanların hisse senedi edindirme planları çerçevesinde de kullanmak amaçlarıyla; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve 21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016 tarihli açıklamaları doğrultusunda,

(i) Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %4'ünü temsil eden 8.000.000 (Sekiz Milyon) TL nominal değere sahip, azami 8.000.000 (Sekiz Milyon) adet paya kadar kendi paylarının geri alımını gerçekleştirmesini,

(ii) geri alım için ayrılacak fonun Şirketimiz kaynaklarından karşılanmak üzere azami 1.000.000.000 (Bir Milyar) Türk Lirası olarak belirlenmesini ve

2 Gün Sürecek Ödemeler Bugün Başladı 2 Gün Sürecek Ödemeler Bugün Başladı

(iii) Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işleminin yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına, karara bağlamıştır.