Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik Sermaye Tavanını Yükseldi

#KONTR – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 750 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. tarafından yapılan 29.03.2022 tarihli açıklamada,

28.03.2022 tarihinde yaptığımız KAP açıklamalarında; Yönetim Kurulumun 28.03.2022 tarihli kararıyla; Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 750.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin 2022-2026 yılları için (5 yıl) süreyle uzatılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) uyarınca söz konusu

değişikliklere ilişkin esas sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinin işbu kararın (1) numaralı ekinde yer alan şekilde değiştirilmesine, Esas sözleşme değişiklikleri için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, alınan izinleri müteakiben söz konusu değişikliğin şirketin Genel Kurulunun onayına sunulmasına ve gerekli sair işlemlerin tamamlanmasına karar verildiğini ve söz konusu Yönetim Kurulu kararı kapsamında 29.03.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğunu duyurmuşlardı.

Bank Of America 1,9 Milyarlık Alım Yaptı, Hisse Yükselişe Geçti Bank Of America 1,9 Milyarlık Alım Yaptı, Hisse Yükselişe Geçti

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. Söz konusu başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 31.03.2022 tarihinde onaylandığını duyurdu.

Ayrıca Şirket kar payı dağılımıyla ilgili aşağıdaki bildirimi de geçtiğimiz günlerde yapmıştı.

Kontrolmatik Teknoloji kar payı