Koza Altın İşletmeleri, bugün (01.07.2022) Şirket Yönetim Kurulu tarafından kar payı dağıtım tarihine ilişkin karar verdiği açıklandı.

Toplam Ödenecek Kar Payı Tutarı Brüt TL: 2.676.271.299,60 TL

Toplam Ödenecek Kar Payı Tutarı Net TL : 2.408.644.169,64 TL

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı Brüt (TL) : 17,54931999737705

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı Brüt (%) :  1754,931999737705

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı Net (TL):  15,79438799763934

SASA, Kayıtlı Sermaye Tavanını 5 Kat Artırma Kararı Aldı SASA, Kayıtlı Sermaye Tavanını 5 Kat Artırma Kararı Aldı

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı Net (%): 1579,438799763934

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yer alan açıklama ise şöyle;

Şirketimiz 30.06.2022 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulunun 2016 ve 2021 yılları arasına ait ekli kar payı tablolarında belirtilen Toplam 2.676.271.299,60 TL Brüt kar payı dağıtma kararı verdiğini ve ilgili kararı Genel Kurul Yetkisine sahip  Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na onaya sunulacağını açıklamıştı.

TMSF Fon Kurulu, 01.07.2022 tarihli ve 2022/304 sayılı kararıyla, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 30.06.2022 tarihli ve 2022/77 sayılı Şirketimiz Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararına istinaden, 2016-2021 yılları arasında 6 adet kar dağıtım tablosunu onaylanmasına, Kar dağıtımı konusunda gerekli tüm iş ve işlemlerin tabi oldukları mevzuat uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmesine ve kar dağıtımının 07.07.2022 tarihinde yapılmasına bugün itibariyle (01.07.2022) karar vermiştir.