SPK’ya bedelsiz sermaye artırımı yapacak olan KOZAL’ın, kuruldan onay alması halinde, 152.500.000 TL olan mevcut sermayesi, iç kaynaklardan 3.050.000.000 TL (%2000) artırılarak 3.202.500.000 TL’ye ulaşacak.

kozal bedelsiz tablo

Şirketin bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yaptığı KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

1. Şirketimizin, 5.000.000.000 TL (Beş Milyar Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 152.500.000 TL (Yüz Elli İki Bin Beş Yüz Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, 3.050.000.000 TL (Üç Milyar Elli Milyon Türk Lirası) % 2000 oranında artırılarak, 3.202.500.000 TL (Üç Milyar İki Yüz İki Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) ‘ye çıkarılmasına,   

2. Artırılan 3.050.000.000 TL'nin tamamının geçmiş yıllar karlarından karşılanarak sermayeye eklenmesine ve ihraç edilecek payların ortaklara bedelsiz verilmesine,

Teknoloji Şirketine Çinli Yatırımcı Teknoloji Şirketine Çinli Yatırımcı

3. İhraç edilecek payların, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Hisselerin Nevi başlıklı 6.maddesine göre, A Grubu Nâma yazılı (TREKOAL00022) paylara A Grubu Nâma (TREKOAL00022), B Grubu Hamiline yazılı (TREKOAL00014) paylara, B Grubu Hamiline (TREKOAL00014) pay şeklinde ihraç edilmesine,   

4. Bahse konu karar kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.