Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinin 09.01.2020 tarih 2017/44 Esas ve 2020/5 Karar sayılı dosyası ile çıkan müsadere kararının, 14.04.2023 tarihinde Yargıtay 3.  Ceza Mahkemesince alınan kararın ilgili hükmünün “düzeltilerek müsadere” edildiği belirtildi.

“Son karar mercii olarak Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından verilen bu KESİN KARAR ile; aleyhlerinde ceza kararı verilen sanıklar dışında şirketlerimizde hisseleri bulunan İYİ NİYETLİ PAY SAHİPLERİNİN/YATIRIMCILARIN PAY VE HAKLARI KORUNMAK KAYDI İLE şirketler müsadere edilmiştir. Bu doğrultuda halka açık olan şirketlerin hisseleri, Borsa İstanbul'da işlem görmeye devam edecektir.” denilmekte.

Adı geçen firmaların, KAP’da bulundukları bildirimin tamamı aşağıda paylaşıldı. Ama önce müsadere ne demek ve Türk  Ceza Kanunun ilgili maddelerine bir göz atalım.

koza-holding-yargitay-karari

Yüzde 1150 Bedelsiz Sermaye Artırımı Yapacak Yüzde 1150 Bedelsiz Sermaye Artırımı Yapacak

Müsadere ne demek?

Zoralım; bir kimsenin taşınır veya taşınmaz bir malının, kendi isteği olmaksızın devlet tarafından elinden alınması. TCK 54, ve 55. Maddeler Müsadere ile İlgilidir.

09.01.2020 tarihinde şirketimizce KAP'da yapılan açıklama ile; Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinin 09.01.2020 tarih 2017/44 Esas ve 2020/5 Karar sayılı dosyası üzerinden yapılan yargılama neticesinde "İş bu dava dosyası ile ilgili kayyım atanan ve kayyımlık görevi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)'na devredilen tüm şirketlerde sanıklar Cafer Tekin İpek, Melek İpek, Ebru İpek, Şaban Yörüklü ve Ali Serdar Hasırcıoğlu' nun payları oranındaki hisselerinin TCK'nın 54. maddesi gereğince MÜSADERESİNE" ilişkin karar  Sayın Kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Bu defa, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 2022/18087 Esas, 2023/2215 Karar ve 14.04.2023 tarihli kararı ile, yukarıda anılan kararın ilgili hükmü düzeltilerek onanmak suretiyle "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü finanse eden, örgütün amaç ve faaliyetlerine özgülenip örgüte tahsis edildiği kabul edilen Koza İpek Holding Anonim Şirketi'nin, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi'nin, Koza Anadolu Metal Anonim Şirketi'nin, ATP İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, ATP Havacılık ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, ATP Koza Turizm Seyehat ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, Koza İpek Basın ve Basım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin, Yaşam Televizyon Yayın Hizmetleri Anonim Şirketi'nin, Rek-Tur Reklam Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi'nin, Koza Prodüksiyon ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, İpek Online Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi'nin, Bugün Televizyon ve Radyo Prodüksiyon Anonim Şirketi'nin, Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin, Özdemir Antimuan Madenleri Anonim Şirketi'nin, Koza İpek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi'nin, İK Akademi Anonim Şirketi'nin iyi niyetli pay sahipleri ile üçüncü kişilerin hakları saklı kalmak kaydıyla 5237 sayılı Kanun'un 54 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca müsaderesine" şeklinde karar verilmiştir.

Son karar mercii olarak Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından verilen bu KESİN KARAR ile; aleyhlerinde ceza kararı verilen sanıklar dışında şirketlerimizde hisseleri bulunan İYİ NİYETLİ PAY SAHİPLERİNİN/YATIRIMCILARIN PAY VE HAKLARI KORUNMAK KAYDI İLE şirketler müsadere edilmiştir. Bu doğrultuda halka açık olan şirketlerin hisseleri, Borsa İstanbul'da işlem görmeye devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.'' açıklamalarında bulunuldu.