Koza Polyester Halka Arz Talep Toplama Başladı, 3 Gün Sürecek olan halka arz detayları sizlerle...

Koza Polyester, 21 Aralıkta halka arz olacağını duyurmuştu. 30 Mart 2023 de onaylanan halka arz başvurusunda belirttiği üzere, 5-6-7 Nisan tarihlerinde 3 gün sürecek talep toplama işlemleri başlıyor.

Halka Arz’a Garanti Yatırım M.D. A.Ş. Aracılık Ediyor 

KOZA Polyester Halka Arz Detayları

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin aracılık edeceği halka arzda, hissenin halka açıklık oranı ise %20,54 olarak belirlenmiş durumda. Halka arz fiyatı 24,50 TL olup, 44.390.000 Lot Oransal Dağıtım ile pay edilecek.

  • Hisselerin %75’i bireysel yatırımcıya eşit pay dağıtımı usulü ile gerçekleştirilecek. Kurumsal alımlar için ayrılan pay ise %25 olarak ortaya çıkmaktadır.
  • t1 ve t2 bakiye kullanılamayacaktır.
  • Katılım endeksine uygundur.

NOT: 09.00-17.00 saatleri arasında nakit, döviz, fon veya hisse blokajı yöntemiyle banka/aracı kurumunuzun halka arz bölümünden taleplerinizi iletebilirsiniz.

1 Milyar TL’lik Fon Toplanmış Olacak

  • Şirket 44.390.000 adet lotun 24,50 TL den halka arzı ile toplam 1 milyar 87 milyon TL fon toplamış olacak. Söz konusu her biri 1TL nominal değerli 44.390.000 lotun 23.160.000 adedi sermaye artırımı ile kalan 21.230.000 lot ise şirketin iki hissedarı (Saim ve Suat Akınal) tarafından satışa sunulmaktadır.

kopol-talep-toplama

Halka Arz Geliri Nasıl Kullanılacak?

  • Koza Polyester’in halka arz kanalıyla elde edeceği fonun %20-25’lik bölümü işletme sermayesinde kullanılacak olup, kalan %75-80’i ise finansal borçların ödemesinde kullanılacağı anlaşılmaktadır.

Fiyat İstikrarı ve Satmama Taahhüdü İçin Ne Öngörüldü?

  • 180 Gün, İhraççı ve 180 gün de ortaklar hisse satmama taahhüdü vermekte olup,

  • Fiyat istikrarının ise 30 gün süresince sağlanacağı da duyurulmuştur.

  • Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde fon büyüklüğü, toplam brüt halka arz gelirinin %30’u kadar olacaktır.

Ayrıca, KOPOL halka arz ile kurumsallaşma, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve kurumsal yönetim ilkelerinin daha etkin uygulanması, şirketin kurumsal kimliğini ve finansal dengesini güçlendirmeyi hedeflediğini ifade etmektedir.

Yapı Kredi Yatırım  A.Ş. nin (KOPOL) Fiyat Tespite İlişkin Analist Raporu

Fiyat Tespit Raporu’nda Şirket hakkında verilen bilgilerin kapsamlı, yeterli ve anlaşılır olduğunu düşünüyoruz.

-             Değerleme için başvurulan FD/VAFÖK çarpanı analizini makul buluyoruz ancak şirket büyüme ve karlılık görünümünü de dikkate alarak, diğer çarpanlara da başvurulabileceği görüşündeyiz. - İndirgenmiş nakit akım analizinde, Şirketin üretim hacimlerinde ve satışlarında herhangi bir artış öngörülmemesini muhafazakar yaklaşım sergileme arzusu kapsamında değerlendiriyoruz ve makul karşılıyoruz.

-             Bununla birlikte, büyümenin beraberinde getirebileceği yeniden yatırım ihtiyaçları, şirketin özellikle yakın vadeli nakit akım beklentilerinde sapmaya yol açabileceğini hatırlatmakta fayda görüyoruz.

-             Uygulanan %20,53’lük halka arz iskontosunun, benzer işlemler nazarında, makul olduğunu düşünüyoruz. İşbu açıklamalar çerçevesinde, Koza Polyester için %20,53 halka arz iskontosuyla ortaya çıkan 24,50 TL’lik halka arz birim pay fiyatının makul kabul edilebilecek yöntemler ışığında hesaplandığını düşünüyoruz.’ şeklinde görüş belirtmiştir.

Koza Polyester (KOPOL) Faaliyeti Nedir?

2012 yılınsa Gaziantep’te aile şirketi olarak  (Akınal) kurulan Koza Polyester San. ve Tic. A.Ş.’nin  başlıca faaliyet alanı polyester elyaf, polyester cips ve plastifiyan üretimi ve satışının yapılmasıdır.

Üretilen ürünler, polimer/cips kullanan firmalara, plastifiyan üretimi ile PVC & Kablo, Kauçuk, suni deri ve diğer plastik endüstrilerine hitap etmektedir. En büyük üretim kapasitesi ise polyester kesik elyaf üretimidir. Pazarı ise  giyim, ev tekstili(iplik üretimi), geniş yelpazeli nonwoven üretimleri ve ürünleri, dolgu malzeme üretimi yapan endüstriler(vatka, dolgu…vs).dir.

Üretilen ürünler hem yurt içinde satılmakta hem de yurt dışına ihraç edilmektedir.

2022 yılı itibarıyla Şirket’in fabrikasında:

·       330 ton/gün kapasiteli 1 adet polimerizasyon hattı,

·       polimerizasyon tesisine entegre ve toplam kapasitesi 415 ton/gün olan 4 adet elyaf üretim hattı bulunmaktadır.

·       elyaf üretim sürecinin girdisi olan polyester polimerin üretim kapasitesinin 330 ve  efektif elyaf üretim kapasitesi  günlük 330 tondur.

Yüzde 1150 Bedelsiz Sermaye Artırımı Yapacak Yüzde 1150 Bedelsiz Sermaye Artırımı Yapacak

·       Şirket bünyesinde 20 ton/gün kapasiteli plastifiyan üretim hattı da mevcuttur.