Borsa İstanbul Yönetimi tarafından, Pay ve Pay Endeksi Türev Pazarlarının 14 Şubat 2023 Salı günü akşamına kadar kapatılması yönünde almış olduğu karar doğrultusunda, pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin, 17.02.2023 olarak değiştirilmesine karar verildi.

Şirket, değişen tarihi KAP üzerinden hissedarlarıyla şöyle paylaştı;

kozal bedelsiz tarihi değişiklik

Şirketimiz Yönetim Kurulu 06.02.2023 tarihinde toplanarak, bedelsiz pay alma alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 14.02.2023 olarak belirlenmesine, bu işlemlerle ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurulmasına, karar vermişti.

BofA O Hisse İçin Hedef Fiyatı Yükseltti! 'AL' Önerisinde Bulundu BofA O Hisse İçin Hedef Fiyatı Yükseltti! 'AL' Önerisinde Bulundu

Yönetim Kurulu'muz 10.02.2023 tarihinde toplanarak, Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle Borsa İstanbul Yönetimi tarafından, Pay ve Pay Endeksi Türev Pazarlarının 14 Şubat 2023 Salı günü akşamına kadar kapatılması yönünde alınan karar nedeniyle, bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin, 17.02.2023 olarak değiştirilmesine, oy birliğiyle karar vermiştir.