Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunacak olan Kron Teknoloji, 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 14.268.513 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 28.537.026 TL tutarında (%200 oranında) artırılarak 42.805.539 TL’ye çıkarılması talebinde bulunacak.

kront bedelsiz

Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden, bugün seans bitiminde yatırımcılarına konuyu Kron Teknoloji şöyle duyurdu;

Sermaye artırımı sonucunda 2.853.704 adet (A) grubu nama yazılı pay ve 25.683.322 adet (B) grubu hamiline yazılı pay ihraç edilmesine ve ihraç edilecek söz konusu payların pay sahiplerine, sahip oldukları pay gruplarına göre ve Şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak Sermaye Piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,

Bu kapsamda iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili için ekteki tadil tasarısına uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,

Aselsan Şirketinin Temettü Kararı Netleşti Aselsan Şirketinin Temettü Kararı Netleşti

Bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş., Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüm resmi kurum ve kuruluşlara gerekli müracaatların yapılmasına ve bu kapsamda başvuruların yapılması, gerekli yazışmalar ve benzer belge ve bilgilerin tanzimi, imzalanması, takibi ve gerekli tüm usul ve işlemlerin ifası için Şirketimizin imza sirküleri uyarınca Şirketi temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına karar verilmiştir.