Alanda yapılan manyetik gravite ve jeofizik ön değerlendirme raporunun açıklandığını ve sondaj çalışmalarının başlatılacağını KAP üzerinden yatırımcılarına duyuran Kuyaş Yatırım A.Ş., açıklamada şu ifadelere yer verdi;

kuyas maden

“Şirketimiz 21.06.2022 tarihli KAP yayınında da kamuoyuna duyurduğu üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne ruhsat başvurusunda bulunmuş ve tarafımıza 40.000 hektarlık alanı rezerve ettirmişti.

Yapılan manyetik gravite ve jeofizik ön değerlendirme raporu tarafımıza ulaşmıştır.

Mersin Karaman bölgesinde bulunan ruhsatların ön etüt çalışması tamamlanmış; elde edilen veriler ve gözlemler sonucunda ruhsat alanında "boksit" zuhurlarının varlığı ve  "kömür" oluşumuna uygun jeolojik formasyonlara sahip olduğu gözlenmiştir. Yapılan jeoloji çalışması ile "altın" kapanımları, kıymetli metal ( polimetal ) oluşum kayaçları gözlemlenmiş, bu konuda detay çalışmaların başlatılması önerilmektedir.

Detaylı jeoloji, jeofizik ve sondaj çalışmaları ile rezerv belirlenmesi için çalışmalar başlatılacaktır.”

Ruhsat Sahası Linyit Kömürü Potansiyeli Yönünden Önem Arz Ediyor

Paylaşılan ön değerlendirme raporunda ise, ruhsat sahasının linyit kömürü potansiyeli yönünden önem arz ettiği belirtiliyor.

Manyetik anomali haritasına göre, genç çökellerden kaynaklanan negatif manyetik anomalilerin (koyu mavi, açık mavi ve yeşil, sarı renk tonları) linyit kömürü aramaları yönünden en uygun alanlara işaret ettiği düşünülmektedir.

28 Mayıs Salı Günü Öne Çıkan Borsa ve Şirket Haberleri 28 Mayıs Salı Günü Öne Çıkan Borsa ve Şirket Haberleri

Negatif gravite anomalilerine göre (mavi, yeşil, renk tonları) belirlenen çöküntü havzası ve/veya senklinalimsi yapı linyit kömürü aramaları açısından önemli bulunmuştur.

KB’daki ruhsat alanında kireçtaşı üzerinde alınan bir örnekte altın değeri alındığı ifade edilmektedir. Bu lokasyon ve çavresinde ekonomik altının olup olmadığının belirlenmesine yönelik önce sistematik jeokimya örnek alınması, sonucun olumlu olması halinde detay maden jeolojisi ve jeofizik arazi çalışmalarının yapılması önerilmektedir.

Sonuç olarak ruhsatlarda yapılan jeolojik, jeofizik bölgesel gravite ve havadanmanyetik ön değerlendirme çalışmalarının linyit kömürü açısından olumlu olması nedeniyle daha ileri detay jeolojik ve jeofizik çalışmalar yapılarak, sonuçların olumlu olması halinde karotlu sondaj yapılması önerilmektedir.

 Detay Maden Jeolijisi ve Jeofizik Arazi Çalışmaları Önerildi

Raporda yer alan bir diğer bilgiye göre, “KB’daki ruhsat alanında kireçtaşı üzerinde alınan bir örnekte altın değeri alındığı ifade edilmektedir. Bu lokasyon ve çavresinde ekonomik altının olup olmadığının belirlenmesine yönelik önce sistematik jeokimya örnek alınması, sonucun olumlu olması halinde detay maden jeolojisi ve jeofizik arazi çalışmalarının yapılması” önerildi.