Şirketin halka arz detayları ise, yayınladıkları izahnameye göre şu şekilde biliniyor.

Sermaye artırımı ve ortak satışı ile toplamda 20.400.000 adet payın satışı gerçekleşecek. Halka arza liderlik edecek olan aracı kurum ise Tera Yatırım olarak açıklandı.

LDR Turizm Halka Arz Detayları

Ek satışın tamamının gerçekleşmesi halinde, halka arz edilecek B grubu payların nominal değeri 20.400.000 TL, halka arz öncesi mevcut çıkarılmış oranı %38,49.

Halka arzda 2 iş günü süreyle talepler iletilecek.

LDR Turizm halka arz için, “Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” uygulanacak. Bu sebeple, halka arza başvuruda bulunmak isteyen yatırımcılar, Borsa İstanbul’da işlem yapma yetkisi bulunan tüm aracı kurum ve bankalar üzerinden taleplerini gönderebilecek.

lider filo

A1 Capital Yatırım Halka Arzı Onaylandı A1 Capital Yatırım Halka Arzı Onaylandı

Halka arz için talep toplama saatleri 10:30 – 13:00 

Halka arz tarihi 29-30 Mart 2022

İşlem göreceği pazar, Yıldız Pazar

Halka arz, eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek ve yatırımcı grubu bazında tahsisat oranı uygulanmayacak.

LDR Turizm ve Ortakların Halka Arz Taahhütleri

Şirket, 07.01.2022 tarihli ve 2022/1 numaralı Yönetim Kurulu Karan ile, Şirket tarafından Halka Arz Edilecek Paylar'ın Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca, Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına ve bu süre boyunca ilerde yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair herhangi bir açıklama yapılmayacağı doğrultusunda taahhüt vermiştir.

Şirket hakim ortağı olan Metin BAROKAS, 07.01.2022 tarihli taahhüdü ile, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 6 (Altı) ay süreyle Halka Arz Edilecek Paylar'ının dışında kalan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına ve Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetler ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacağına ve bu süre boyunca ilerde yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair herhangi bir açıklama yapmayacağım yönelik taahhüt vermiştir.

Halka Arz Gelirleri Nerede Kullanılacak?

%70’ine karşılık gelen tutarın şirketin yeni taşıt yatırımlarında kullanılmasına,

%30’una karşılık gelen tutarın net işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılmasına,

İhtiyaç duyuulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında geçiş yapılabilmesi kararı şirket tarafından alındı.