Pay Geri Alım Programı için, 2 Temmuz 2021’de karar alan Kervan Gıda, bugün itibariyle (21 Temmuz 2022) Pay Geri Alım Programına istinaden geri alınan payların toplamı 3.000.000 adete ulaştı.

Mevcut geri alım programının limitlerinin dolması sebebiyle, şirket yeni bir Pay Geri Alım Programı başlatılması kararı aldığını duyurdu.

Yeni Pay Geri Alım Programı için, 180 milyon lira tutarın fon ile azami pay sayısı 12.000.000 adet olarak açıklandı.

kervan gıda

Geçtiğimiz Hafta En Çok Kazandıran Yatırım Araçları Geçtiğimiz Hafta En Çok Kazandıran Yatırım Araçları

Şirketten yapılan açıklamaya göre, KAP’ta şu ifadeler yer aldı;

1.      2 Temmuz 2021 tarihinde yapmış olduğumuz Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile Şirketimizin pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla Pay Geri Alım Programı başlatılmasına karar verilmişti. Bu program kapsamında geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısı 3.000.000 TL nominal değerde 3.000.000 adet olarak belirlenirken, bu alımlar için ayrılacak fonun da Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 50.000.000 TL olarak belirlenmişti. 21 Temmuz 2022 tarihi itibariyle Pay Geri Alım Programına istinaden geri alınan payların toplamının 3.000.000 adete ulaştığı, bunun için 32.369.284 TL fon kullanıldığı, ortalama hisse fiyatının 10,7898 TL olarak gerçekleştiği, alınan payların Şirket sermayesine oranının %1,25'e ulaştığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlarla mevcut geri alım programının limitlerinin dolması nedeniyle tamamlanmasına, 

2.      Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Şirketimizin pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla yeni bir Pay Geri Alım Programı başlatılmasına,

3.      Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının, önceden alınan paylar dahil olarak Şirket ödenmiş sermayesi olan 240.000.000 TL'nin %5'i olarak 12.000.000 adet olarak belirlenmesine,  

4.      Geri alım programı kapsamında gerçekleştirilecek pay alımları için toplamda en fazla 180.000.000 TL tutarında fon ayrılmasına,  

5.      Bu kapsamda yapılacak işlemlerin ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına, karar verilmiştir.