Kimya Sanayi Şirketi 72,5 Milyon Lot İle Halka Arz Olmayı Bekliyor Kimya Sanayi Şirketi 72,5 Milyon Lot İle Halka Arz Olmayı Bekliyor

Ortak satışı yoluyla halka arz edilecek 8.500.000 TL nominal değerli payların 25.000.000 TL olan şirket sermayesine oranı %34 olarak açıklandı.

Maçkolik halka arzı, yayınlanan taslak izahname bilgilerine göre, İnfo Yatırım liderliğinde oluşturulacak olan konsorsiyum tarafından “Sabit Fiyatla Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemiyle gerçekleştirilecek.

maçkolik arz detayları

Dağıtım yöntemi; Eşit dağıtım

Satışa sunulacak pay miktarı; 8.500.000

Halka arz kodu; MACKO

Tahsisat Oranı; Tahsisat oranları henüz belirlenmedi

İşlem göreceği Pazar; Şirket payları BİST Yıldız Pazar’da işlem görmesi bekleniyor.

Halka Arz Teşvikleri

Şirket paylarının Borsa’da işlem görmeye başladığı gün dahil olmak üzere 5 işlem günü süreyle, her gün açılış seansında, halka arz fiyatından, İnfo Yatırım Aracılığı ile 1.700.000 adet günlük geçerli alım emri girecek.

Günlük alım emri taahhüdü kapsamında gerçekleştirilecek işlemler 5 iş günü süreyle sınırlı olup, girilen emirler iptal edilemeyecek.

Günlük alım emri uygulaması boyunca satın alınan şirket payları, Borsa İstanbul’da günlük alım emri taahhüdü süresi içinde (5 iş günü) satışa konu olamayacak.

Şirket Tarafından Verilen Taahhütler

Payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca;

Şirket tarafından herhangi bir bedelli sermaye artırımı yapılmamasına ve şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının bu suretle artırılmamasına,

Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmemesine,

Şirket tarafından dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair ya da bu suretle herhangi başka bir açıklamada bulunulmamasına, ilişkin taahhütleri bulunuyor.

Halka Arz Gerekçeleri

Şirketin bilinirliğinin yurt içi ve yurt dışında artırılması

Rekabet gücünün artırılması

Şirket faaliyetlerinin uluslararası pazarlara yayılması,

Potansiyel müşteriler nezdinde mevcut güvenilirliğin ve saygınlığın artırılması,

Sürdürülebilir kurumsal yapının oluşturulması ve raporlama standartlarının geliştirilmesi,

Şeffaflık ve hesap verilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi,

Şirket paylarının likit hale getirilmesi neticesinde kredi verenler nezdinde gerekmesi durumunda daha düşük maliyetle borçlanma imkanına kavuşulması.