Yapılan açıklamanın, şirkete yöneltilen sorular doğrultusunda yapıldığı bildirilirken, KAP üzerinden şu açıklamada bulunuldu;

Yüzde 260 Kar Payı Ödemeleri Bugün Başladı Yüzde 260 Kar Payı Ödemeleri Bugün Başladı

glyho maçkolik halka arz açıklaması

Şirketimizin % 66,6 oranında bağlı ortaklığı olan İstanbul Portfoy Yönetimi A.Ş. ("İPY")' nin kurucusu ve yöneticisi olduğu İPY Pre-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nde sahip olduğu %34 oranındaki payı halka arz etmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ("SPK") onay aldığı tarafımıza bildirilmiştir. Fonun sahip olduğu 8.500.000 TL nominal değerli hisse senetleri 38 TL sabit fiyat ve talep toplama yöntemi ile  İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum tarafından halka arz edilecektir. 

Halka arz sonrası Maçkolik'in halka açıklık oranı %34 olurken, İPY Pre-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun söz konusu halka arzdan 323 milyon TL hasılat elde etmesi beklenmektedir. Söz konusu hasılat, İPY' nin kurucusu olduğu fona ait performans ücreti dahil giderler düşüldükten sonra aralarında emeklilik fonları, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, tamamlayıcı emeklilik kurumları ve nitelikli bireysel yatırımcılar olan 43 yatırıcımcıya hisseleri oranında ödenecektir.