Gerçekleşecek olan iki halka arzın da ortak noktaları, oransal dağıtım yöntemiyle ve aynı tarihlerde yatırımcılardan talep toplayacak olması.

11-12-13 Mayıs tarihlerinde talep toplama süreçleri başlayacak olan Sun Tekstil ve Yayla Agro Gıda’ya ait halka arz bilgileri; 

Sun Tekstil Halka Arz Detayları

Konsorsiyum Lideri; QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Satan Ortaklar; Elvan Ünlütürk (3.900.000 TL nominal) ve Şefika Günseli Ünlütürk (3.900.000 TL nominal)

Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye; 120.000.000 TL nominal

Halka arz kodu; #SUNTK

Halka arz tarihi; 11-12-13 Mayıs 2022

Halka arz fiyatı; 26,00 TL sabit fiyat                                                

İşlem göreceği Pazar; Yıldız Pazar

Dağıtım yöntemi; Oransal dağıtım

Satışa sunulacak pay miktarı; 23.400.000 Fazla talep gelmesi halinde, ek satışlarla birlikte 28.080.000

Tahsisat Grupları; 

117.000 TL nominal değerdeki %0,5 oranındaki kısmı Grup Çalışanları

7.020.000 TL nominal değerdeki %30,0 oranındaki kısmı Bireysel Yatırımcılar

10.413.000 TL nominal değerdeki %44,5 oranındaki kısmı Yüksek Başvurulu Yatırımcılar

5.850.000 TL nominal değerdeki %25,0 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar,

Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler;  Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süreyle fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı; Şirket, faaliyetlerinin sürdürülebilir bir şekilde büyümesinin devam etmesi başta olmak üzere, Şirket'in işletme sermayesi, yatırım harcamaları, finansman maliyetinin azaltılması ve Ar-ge, Ür-ge harcamalarında kullanmayı hedeflemektedir. Büyüme hedefleri kapsamında yapılacak ve kapasite artışı getirecek olan yeni üretim tesisi, dijital uygulamaların genişletilmesi yatırımları ile birlikte aynı zamanda artacak olan işletme sermayesinin de güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Yayla Agro Gıda Halka Arz Detayları

Yayla Agro Gıda’nın çıkarılmış sermayesinin 430.000.000-TL’den 472.600.000-TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek olan toplam 42.600.000-TL nominal değerli paylar sermaye artışıyla ve Şirket'in mevcut tek kişi ortağı Hasan GÜMÜŞ’ün (“Ortak”) sahip olduğu 28.400.000-TL nominal değerli paylar ortak satışı yöntemiyle halka arz edilecektir.

yayla agro halka arz

Toplam 71.000.000-TL nominal değerli payların halka arz edilmesiyle Şirket’in halka açıklık oranı %15,02 olacaktır.

Halka arz kodu; #YYLGD 

Gıpta Ofis Kırtasiye Halka Arz Olacak Gıpta Ofis Kırtasiye Halka Arz Olacak

Halka arz tarihi; 11-12-13 Mayıs 2022

Halka arz fiyatı; 12,50 TL sabit fiyat

İşlem göreceği Pazar; Ana Pazar

Dağıtım yöntemi; Oransal dağıtım

Satışa sunulacak pay miktarı; 71.000.000

Halka Arz Edilen Payların;

21.300.000 adedi (%30) Yurt içi bireysel yatırımcılara

21.300.000 adedi (%30) Yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılara

21.300.000 adedi (%30) Yurt içi kurumsal yatırımcılara

7.100.000 adedi (%10) Yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.