SUNTK koduyla işlem gören Sun Tekstil, Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin açıklamasında, “VUK kapsamında hazırlanan finansal tablolarda, net dağıtılabilir dönem kar tutarı olan 124.255.925,26 TL'nin tamamının gündemin 6 Numaralı maddesinde onaylanan Kar Payı Politikasına uygun olarak Temmuz ayının sonuna kadar peşin olarak ortaklara hisseleri oranında dağıtılması konusunda, yönetim kuruluna yetki verilmesine karar verildi.” İfadeleri yer aldı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı düzenlemeleri uyarınca, dağıtılacak kâr payı tutarında üst sınır Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarıdır. Buna göre, Şirket'in azami dağıtabileceği 2021 yılı net dönem karı 124.255.925,26 TL'dir.

suntk temettü tablo

Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) 29 Temmuz 2022

Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)

Paylaşılan tabloya göre, yatırımcıları pay başına 0,7538 TL nakit temettü almaya hak kazanacak.

BİST'de İşlem Gören Şirket, Enerji Şirketinin Yüzde 45'ini Satın Aldı BİST'de İşlem Gören Şirket, Enerji Şirketinin Yüzde 45'ini Satın Aldı

Mayıs’ta Halka Arz Oldu

Şirket payları, 11-13 Mayıs tarihleri arasında 26,00 TL fiyat ile halka arz oldu. 729.473.695 TL halka arz büyüklüğüne ulaşan şirket paylarına 2.5 kat talep geldi.