Hisse geri alımın amacı şirket tarafından, “Şirketimizin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.” İfadeleriyle belirtilirken, ödenecek azami tutarın 150 milyon TL olduğu açıklandı.

medtr hisse geri alım

Şirket Yönetim Kurulu’nun bugün (9 Ocak) aldığı karara ilişkin KAP üzerinden şu açıklamada bulundu;

20 Haziran 2024 Borsa Ve Şirket Haberleri 20 Haziran 2024 Borsa Ve Şirket Haberleri

Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla 03.07.2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere,

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihlerinde yapmış olduğu duyurular çerçevesinde geri alım yapabilmesine,

2. Pay geri alımı için ayrılacak olan fonun Şirketimizin öz kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 150.000.000- TL olarak belirlenmesine ve geri alınacak azami pay sayısının bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine,

3. İşbu Yönetim Kurulu Kararı ile Borsa İstanbul'un Şirket paylarının işlem gördüğü Yıldız Pazar'da gerçekleştirilecek olan pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve konunun Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.