Payların Borsa İstanbul’da işlem görmek üzere halka arz edilmesinin ardından, şirket payları #MEGMT koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

mega metal halka arz

Türkiye’nin süper ince bakır tel üretiminin yarıdan fazlasını karşılamakta olan Mega Metal, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanında 30’dan fazla ülkeye ihracat yapmakta, çeşitli ülkelerdeki depoları ve ofisleri ile de müşterilerine lojistik avantajı sağlamaktadır.

Her biri alanında uzman, tecrübeli, başarılı, yetenekli ve özverili 600'ü aşan çalışanı ile ürettiği ürünlerle enerji üretimi ve dağıtımı, elektrik, elektronik, iletişim, yenilenebilir enerji, elektrikli ev aletleri, beyaz eşya, özel endüstriyel uygulamalar (robotik), havacılık ve otomotiv gibi çok çeşitli sektörlere hizmet vermektedir. Avrupa’nın en önemli üreticilerinden biri haline gelen Mega Metal, her yıl birçok müşterisi tarafından yılın tedarikçisi unvanına layık görülmektedir.

Mega Metal Halka Arz Detayları

Satışa Sunulacak Lot Miktarı; 60.000.000

Halka Arz Yöntemi; Oransal dağıtım

Halka Arz Kodu; #MEGMT

Günlük Alım Emri Taahhüdü; Fiyat istikrarı işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanmamakla birlikte, halka arzda günlük alım emri taahhüdü bulunuyor.

IC Enterra Yenilenebilir Enerji Katılıma Göre Lot Dağıtım Miktarı Belli Oldu IC Enterra Yenilenebilir Enerji Katılıma Göre Lot Dağıtım Miktarı Belli Oldu

İşlem Göreceği Pazar; BİST Yıldız Pazar

Halka Arz Gerekçesi ve Gelirlerin Kullanım Yerleri

Şirket paylarının halka arz yoluyla satışı ve sermaye artırımıyla, Şirket'in üretim faaliyetlerini ve özellikle yurtdışı satış organizasyonunu geliştirecek, yurtdışı satışlarında pazar payının artırılmasına katkı sağlayacak şirketlerin satın alınması için kaynak sağlanması, Şirket'in mevcut durumda yapılmakta olan makine ve ekipman yatırımlarının finansmanına katkı sağlanması, Şirket'in sürdürülebilir enerji tedariki amacıyla yenilenebilir enerji alanında yapmayı planladığı yatırımların finansmanının sağlanması, Şirket'in hammadde ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasına destek sağlanması, finansman yükünün azaltılarak karlılığının artırılması, Şirket'in adil piyasa değerinin belirlenmesi, Şirket'in marka bilinirliğinin artırılması ve Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Halka arzdan elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirlenen Şirket'in elde edeceği halka arz gelirlerinin kullanım yerleri aşağıda yer almaktadır:

1) İnorganik Büyüme Stratejilerinin Finansmanı

Şirket mevcut durumda satışlarının yaklaşık %55-60'ını yurtdışına yapmaktadır. Şirket gelirlerinde önemli bir yer tutan ihracat gelirlerinin, önümüzdeki dönemde daha da artırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla Şirket mevcut durumda ihracat gerçekleştirdiği Kuzey Amerika ve Avrupa pazarında, Şirket'in üretim faaliyetlerini ve yurtdışı satış organizasyonunu geliştirecek,

Şirket'in Kuzey Amerika ve Avrupa başta olmak üzere yurtdışı satışlarda pazar payını artıracak yeni şirket veya şirketlerin satın alınması planlanmaktadır.

Şirket halka arzdan elde edeceği net fonun %30'unu, yukarıda kriterleri özetlenen inorganik büyüme stratejisi kapsamında yeni şirket veya şirketlerin satın alınması ve satın alınacak şirket veya şirketlerin üretim ve satış kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla kullanmayı planlamaktadır.

2) Organik Büyüme Stratejilerinin Finansmanı

Şirket'in Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan, yıllık 48 Bin ton ergitme kapasiteli tesislerinde üretimlerini gerçekleştirmektedir. Şirket ürün portföyündeki orta ve kalın tel satışlarını azaltmayı ve nihayetinde tamamen durdurmayı, bunun yerine, yüksek teknolojili endüstride kullanılan, katma değeri ve karlılığı daha yüksek olan süper ince bakır tel üretimine ağırlık vermeyi hedeflemektedir. Şirket bu amaçla mevcut üretim tesisinde makine ve ekipman yatırımlarını planlamış ve bu yatırımlara başlamış durumdadır. Halka arzdan Şirket'in elde edeceği net gelirin %20'sinin Şirket'in mevcut tesisinde yapılmakta olan makine ekipman yatırımının finansmanında kullanılması planlanmaktadır.

3) Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Finansmanı

Şirket Kayseri Organize Sanayi Sitesi'nde yer alan üretim tesisinde enerji yoğun bir üretim gerçekleştirmektedir. Şirket 2022 yılında üretim faaliyetleri için toplam yaklaşık 60 Mw elektrik tüketimi gerçekleştirmiştir. Mevcut durumda Şirket üretim tesisinin çatısında yer alan ve 5 Mw kurulu güce sahip çatı güneş sistemi yer almaktadır. Şirket yıllık enerji ihtiyacının yaklaşık %8- 9'unu yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisinden sağlamaktadır.

Şirket sürdürülebilir üretim prensibiyle, üretim süreçlerinde ihtiyaç duyduğu enerji ihtiyacını daha düşük maliyetli ve çevreci bir şekilde sağlamak amacıyla, mevcut 5 Mw büyüklüğündeki kurulu güneş enerjisi gücünü yaklaşık 10 Mw artırarak 15 Mw'a çıkarmayı planlamaktadır. Şirket, söz konusu yenilenebilir enerji yatırımının finansmanı için halka arzdan elde edeceği net fonun %10'unu kullanmayı planlamaktadır.

4) Hammadde Tedariki ve İşletme Sermayesi İhtiyacının Finansmanı

Şirket'in ticari işletme sermeyesi 2020 yılında 96.895.379 TL, 2021 yılında -7.622.206 TL ve 2022 yılında -277.025.487 TL olarak gerçekleşmiştir. Yapılan projeksiyonlarda gerek üretim miktarının artması gerekse üretim sürecinde kullanılan girdilerin fiyatlarının artmasına bağlı olarak Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacının ilerleyen dönemlerde artacağı öngörülmektedir. Şirket'in nakit döngüsü ortalama 23 gündür (30 gün stok süresi + 24 gün tahsilat süresi - 31 gün tedarikçi ödeme süresi 23 gün). Bu kapsamda Şirket'in artan girdi maliyetlerinin finansmanı ve tedarikçi ödemelerinin finansmanı olmak üzere işletme sermayesi ihtiyacının artacağı değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda halka arzdan edilecek net fonun %30’unun işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında kullanılması planlanıyor.

5) Finansal Borç Ödemeleri

Şirket'in 31.12.2022 tarihli finansal tablolarında yaklaşık 886.864.685 TL tutarında kısa vadeli finansal borcu ve yaklaşık 410.720.623 TL tutarında uzun vadeli kredi borçlarının kısa vadeli kısmı bulunmaktadır. Şirket'in 2022 yılında ödemiş olduğu finansman gideri yaklaşık 431.858.977 TL'dir. 2021 yıl sonu itibarıyla Şirket tarafından katlanılan finansman gideri ise yaklaşık 204.594.675 TL'dir.

Şirket mevcut kısa vadeli borç stoku içinde yer alan Türk Lirası ve Amerikan Doları cinsinden kredilerinin, halka arzdan elde edeceği net fonun %10'una tekabül eden tutardaki kısmını kapatarak, finansman giderlerinin azaltılmasını ve karlılığının artırılmasını planlanmaktadır.