Toplantı, saat 09:00'da Esentepe, Büyükdere Cd. No 177-183, 34394 Şişli/İstanbul adresindeki Wyndham Grand İstanbul Levent Otel Leonardo Salonu'nda yapılacak. Toplantının ana konusu, 280.956.600 TL tutarında brüt nakit kar payı dağıtılması ve Net 179.550.000 TL net temettü ödenmesi olacak.

eczacıbasi-kurul-1KAR PAYI DAĞITIMI ÖNERİSİ

* Türk Ticaret Kanunu’nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, yasal kayıtlarımızdaki mevcut genel kanuni yedek akçe tutarının çıkarılmış sermayenin %20’lik sınırına ulaşması nedeniyle genel kanuni yedek akçe ayrılmaması,

* Şirketin çıkarılmış sermayesinin %41’ine tekabül eden 280.956.600 TL tutarında nakit kâr payı dağıtılması,

* 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt %41, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda kar payı ödenmesi,

* Dağıtıma 25 Nisan 2023 tarihinde başlanması, önerileri görüşülecek.

eczacıbasi-kurul-2-1

Şirketin veya Bağlı Ortaklıklarının Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikler:

Bayram Öncesinde 7 Şirket Bedelsiz Sermaye Artırımına Gidiyor! Bayram Öncesinde 7 Şirket Bedelsiz Sermaye Artırımına Gidiyor!

“* Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Gensenta") sermayesinin %99.96'sını temsil eden payların Amgen İlaç Ticaret Limited Şirketi'nden 135.000.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirası bedelle 2 Kasım 2022 tarihinde satın alınmasıyla, Gensanta bağlı ortaklıklarımız arasına katılmıştır.

* Gensenta'nın üretim ve ar-ge yetkinliğinin sağlık grubumuz bünyesinde sinerjiyi artıracak en verimli şekilde kullanılarak entegrasyonunun sağlanmasına yönelik modelin oluşturulması için yapılan stratejik çalışmalarla oluşturulan model çerçevesinde; Gensenta ve diğer bağlı ortaklığımız EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. ("EİP") bünyesinde yürütülen reorganizasyon çalışmaları, 6 Ocak 2023 itibarıyla tamamlanmıştır.

* Bu kapsamda Gensenta ve EİP arasında imzalanan "Ortak Tanıtım Anlaşması" ve ilgili diğer anlaşmalarla; EİP, Gensenta'nın ruhsat sahibi olduğu 88 adet (bitmiş) ürünün yurt içinde dağıtım, tanıtım, pazarlama ve satışından sorumlu yetkili şirket olarak belirlenmiştir.” denilmektedir.

Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai Ve Finansal Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (ECILC) Firması Kuruluş – Sermaye – Ortaklık - Faaliyeti Yapısı

* Firma Merkezi                                          : İstanbul

* Kuruluş Yılı                                              : 1951

* Halka Arz Tarihi                                      : 1990

* Borsa İstanbul’da İşlem Gördüğü Pazar: Yıldız Pazar

* Şirketin sermayesi :  105 milyon TL

* Ortaklık yapısı     

   Eczacıbaşı Holding AŞ                     

% 50,62

  Eczacıbaşı Holding Yatırım Ort. AŞ

% 30,62

  Halka Açık                                        

 % 18,76

* Faaliyet konusu     : Şirket'in fiilen üretim faaliyeti olmayıp, mevcut Bağlı Ortaklıkları, İş Ortaklıkları ve İştirakleri ile bir holding yapısındadır.

* Firmanın toplam 10 tane firma ile bağlı ortaklık/iştirak ve iş ortaklığı vardır.

Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai Ve Finansal Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.  (ECILC) Firması Hisselerinin Borsada 10 Nisan’da Performansı Nasıldı?

Bugün (10 Nisan) BİST100 endeksi, haftayı 5092,31 puan ve % 3,40 artışla tamamladı. ECZYT hisseleri kapanışını 31,12 TL ve % 6,41 artışla kapadı. Hissenin açılış fiyatı 29,58 TL idi.   Hisse gün içinde en düşük 29,56 TL, en yüksek ise 31,28 TL fiyatını gördü. Hissenin 52 haftalık performansında en düşük 8,79 TL ve en yüksek ise 35,36 TL’yi gördü.  

eczacıbasi-kurul-3

Editör: Ece Çavuşlu