2024 Yılında Yatırımcısını Zengin Eden Borsa Hisseleri 2024 Yılında Yatırımcısını Zengin Eden Borsa Hisseleri

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. temettü vereceğini KAP'a bildirdi. Şirket KAP'a yaptığı açıklamada hem temettü vereceğini hem de yatırımcısına bedelsiz pay vereceğini açıkladı.

2022 yılı kârından 22 Kasım tarihinde pay başına net 0,1578946 TL nakit temettü ödenmesine karar verildiği belirtilirken, nakit temettü verimi son fiyata göre %0,30 olarak gerçekleşecek.

ASELSAN ayrıca %100 oranında bedelsiz sermaye artırımı yaparak pay sahiplerine bedelsiz pay vereceğini de duyurdu.

aselsan-temettu

ASELSAN KAP Temettü Açıklaması

ASELSAN Şirketinden temettü ile ilgili yapılan KAP açıklaması;

“Yönetim Kurulu’nun 30 Mart 2023 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net dönem kârından;

– Yasal kayıtlara göre sermayenin %20’sine kadar ayrılması gereken tüm Genel Kanuni Yedek Akçenin ayrılmış olması nedeniyle Türk Ticaret Kanunu’nun 519/(1) maddesi gereğince Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmamasına,

– Sermaye Piyasası Kurulu’nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın brüt 400.000.000,- TL’lik (1 TL’lik pay başına 17,543860 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %17,543860) kısmının, (net 360.000.000,- TL – 1 TL’lik pay başına 15,789474 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden net %15,789474) nakit kâr payı olarak ve çıkarılmış sermaye üzerinden %100 oranına tekabül eden 2.280.000.000,- TL’lik kâr payının ise bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılmasına,

– Türk Ticaret Kanunu’nun 519/(2) maddesi gereğince 28.600.000,- TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,

– Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına

ve pay sahiplerine dağıtılacak nakit kâr payının 22 Kasım 2023 tarihinde dağıtılması ve bedelsiz payların ise yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması hususlarını 48. Olağan Genel Kurul toplantısında teklif edilmesine karar verilmiştir.”

Editör: Ece Çavuşlu