Narlı Feribot İşletmeciliği sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla, toplamda 6.250.000 adet payını, Tera Yatırım Menkul Değerler liderliğinde halka arz edecek.

Narlı Feribot İşletmeciliği, sahibi olduğu deniz vasıtalarının işletmeciliğini yapmak amacı ile 05.10.2012 tarihinde tamamı nakden taahhüt edilen ve ödenen 10.000.000 TL kuruluş sermayesi ile, Negmar Grubu şirketleri olan İstanbul Lines Denizcilik Yatırım A.Ş.’nin %70, Etis Denizcilik Yatırım A.Ş.’nin ise %30 ortaklığı ile kuruldu.

negmar feribot

Finansal Durum

Şirketin 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 yıllık ve 30.09.2022 tarihli finansal dönemlerine ait bağımsız denetimden geçmiş karşılaştırmalı bilanço değerleri şöyle;

negmar bilanço 1

negmar bilanço 2

Kimya Sanayi Şirketi 72,5 Milyon Lot İle Halka Arz Olmayı Bekliyor Kimya Sanayi Şirketi 72,5 Milyon Lot İle Halka Arz Olmayı Bekliyor

Halka Arz Detayları

Payların halka arz edilmesi sonrası, Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmesi planlanan Narlı Feribot İşletmeciliği halka arz detayları, yayınlanan taslak izahname bilgilerine göre şöyle biliniyor;

Satışa sunulacak lot miktarı: 6.250.000 TL

Dağıtım şekli: Eşit dağıtım

Tahsisat oranları: Yatırımcı grubu bazında tahsisat oranı olmayacak

Fiyat istikrarı işlemler: Planlanmıyor

Şirket Tarafından Verilen Taahhüt

Yönetim Kurulu kararı ile, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süreyle herhangi bir bedelli sermaye artırımı yapmayacağını, şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğini, bu doğrultuda bir karar almayacağını ve Borsa İstanbul’a veya SPK’ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetler ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacağını ve bu süre boyunda ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair herhangi bir açıklama yapmayacağını ve borsa dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamaya tabi olacağı taahhüdünde bulundu.

Halka Arz Gerekçesi

Şirket'in halka arzı ile kaynak elde edilmesi, özkaynak yapısının güçlendirilmesi, Şirket değerinin ortaya çıkması, kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, marka bilinirliği ve tanınırlığının pekiştirilmesi, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması hedeflenmektedir.

Halka arz sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilecek olup, ortak satışı ile elde edilecek kaynağın kullanımı ortakların tasarrufunda olacaktır.

Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri

Şirket'in çıkarılmış sermayesi sermaye artırımı yoluyla, 25.000.000 TL'den 28.750.000 TL'ye artırılacaktır.

Halka arza konu 3.750.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı payların satışından halka arz maliyetlerinin düşülmesinden sonra elde edilecek fonun tamamı ile, gerek Türkiye'de ve gerekse Yurt dışında potansiyeli yüksek yeni hatların araştırma, fizibilite çalışmaları ve bu hatların faaliyetlerine başlayacak şekilde yapılması kapsamında yeni hat yatırımlarında kullanılması planlanmaktadır.

Batı Afrika da yer alan Atlantik okyanusundan Gambia içlerine uzanan Banjul nehri bölgedeki Kuzey- Güney yol güzergâhında araç ve yolcu geçişleri için feribot taşımacılığına bir fırsat oluşturmaktadır. Bölgede Banjul-Barra arasında işletilecek bir feribot hattı için yapılacak yeni bir liman, iskele, marina tipi bir alışveriş merkezi ile Gambia da karlı bir iş yatırımı olacağı değerlendirilmektedir. Bu yatırım ile ilgili bölgede yapılanma faaliyetlerine ana grup şirketi vasıtasıyla başlanmış olup yatırımın şirketimizce devam ettirilip sonuçlandırılması planlanmaktadır.