SPK’dan onay aldığı açıklanan Nasmed Sağlık, halka arz tarihi KAP üzerinden açıklandı. Borsa İstanbul’da #EGEPO kodu ile işlem görecek olan Nasmed Sağlık Hizmetleri’nin halka arz tarihi yapılan açıkla...

Gözden kaçırmayın

Yayla Gıda Borsada İşlem Görmeye Başladı YYLGD Yayla Gıda Borsada İşlem Görmeye Başladı YYLGD
SPK’dan onay aldığı açıklanan Nasmed Sağlık, halka arz tarihi KAP üzerinden açıklandı. Borsa İstanbul’da #EGEPO kodu ile işlem görecek olan Nasmed Sağlık Hizmetleri’nin halka arz tarihi yapılan açıklamada 25-26 Ağustos olarak duyuruldu. Eşit dağıtım yöntemi ile 5 TL sabit fiyat ile, 25.000.000 TL nominal değerli paylar yatırımcılara 25-26 Ağustos tarihlerinde halka arz yöntemi ile pay edilecek.

Halka Arzdan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Halka arz gelirinin %20-%30 arasında değişen tutarı, inşaatı büyük ölçüde tamamlanan Egepol International Hastanesi’nin tıbbi cihaz ve Bilgi Teknolojisi donanımı gibi makine ve teçhizat yatırımı yanında hijyenik zemin ve duvar kaplaması, mekanik tesisat, tıbbi gaz ve elektrik tesisatı gibi yeraltı ve yerüstü yatırımları için kullanılacaktır. Egepol International hastanesi için gerekli olan hasta yatakları, monitörler, yoğun bakım üniteleri gibi medikal cihazlar ve malzemeler dahil olacaktır. Halka arz gelirinin %15 - %25 kadarı 2009 yılında kurulmuş olan Egepol Hastanesinin modernizasyonu için kullanılacaktır. Bu modernizasyon kapsamında poliklinik alanının genişletilmesi, hasta odalarının modernizasyon ve yeniden mefruşatlandırılması ile binanın genel olarak elden geçmesine ilişkin olarak yapılacak yatırım harcamaları dahil edilecektir. Halka arz gelirinin yaklaşık %5-15'i; günümüz sağlık hizmetlerinin gereklerinden biri olan Evde Sağlık ve Online Sağlık Hizmetleri ile Egepol Mobil Sağlık Hizmetlerine ilişkin projelerin hayata geçirilmesi için kullanılacaktır. Bu şekilde temel sağlık hizmetlerinin hastaneye gelmeden, uzaktan da verilebilmesine imkan sağlayacak ve poliklinik hizmetlerini destekleyecek çözümlerin üretilmesi amaçlanmaktadır. Halka arz gelirinin yaklaşık %5 - %10'unun Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi, Tüp Bebek ve Onkoloji gibi yeni ünitelerinin oluşturulması için harcanması; Halka arz gelirinin %10 ila %20'sinin 2021 yılı sonunda hizmet vermeye başlaması planlanan Egepol International Hastanesinin, işletmeye alınmasından sonra gereken işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması; Halka arz gelirinin %5 - %l0'u ile sağlık turizmi faaliyetlerine başlanması için gereken kaynağın sağlanması; Halka arz gelirinin kalan kısmı ile de Şirket'in ana sözleşmesinde yer alan faaliyet konularında ortaya çıkabilecek fırsat niteliği taşıyacak yatırımların yapılması planlanmaktadır.