Söz konusu net karın, %10,7 oranında net kar marjına işaret ettiği belirtildi. (3Ç’21: %6,1 – 2Ç’22: %7,1) 2022 yılının üçüncü çeyreğinde net kar 2022 yılının ikinci çeyreğine göre %195, 2021 yılının üçüncü çeyreğine göre de %643 arttığı, tet kardaki artış, net finansal giderlerdeki artışa rağmen şirketin operasyonel verimliliğindeki artıştan kaynaklandığı, bilanço raporunda yer aldı.

aztek teknoloji bilanço

Satış hasılatı: Şirketin satış hasılatı 2022 yılının ilk dokuz aylık döneminde önceki yılın aynı dönemine göre %149 büyüme kaydetmiştir. Şirketin satış gelirlerindeki artışta %72,4’lük adet büyümesi etkili olmuştur. 2022 yılının üçüncü çeyreğinde satış hasılatı 2022 yılının ikinci çeyreğine göre %54, 2021 yılının üçüncü çeyreğine göre de %172 artmıştır.

Haftalar Sonra Büyük Anlaşmaya İmzayı Attı Haftalar Sonra Büyük Anlaşmaya İmzayı Attı

Brüt Kar Marjı: Şirketin brüt kar marjı 2022 yılının ilk dokuz aylık döneminde önceki yılın aynı dönemine göre belirgin bir artışla %18,1 seviyesinde gerçekleşmiştir (9A’21: %13,4) 2022 yılının üçüncü çeyreğinde brüt kar marjı hem 2022 yılı ikinci çeyreğinin hem de 2021 yılının üçüncü çeyreğinin üzerinde %22,2 seviyesindedir (3Ç’21: %11,6 – 2Ç’22: %12,9) Brüt kar marjındaki iyileşme temel olarak görece daha yüksek kar marjına sahip ürünlerin satıştan aldığı paydaki artıştan kaynaklanmaktadır.

FAVÖK Marjı: Şirketin FAVÖK marjı 2022 yılının ilk dokuz aylık döneminde önceki yılın aynı dönemine göre oldukça belirgin bir artışla %15,5 seviyesinde gerçekleşmiştir (9A’21: %10,5) 2022 yılının üçüncü çeyreğinde FAVÖK marjı hem 2022 yılı ikinci çeyreğinin hem de 2021 yılının üçüncü çeyreğinin oldukça üzerinde %19,3 seviyesindedir (3Ç’21: %9,1 – 2Ç’22: %10,4). FAVÖK marjındaki belirgin artış, benzer şekilde görece daha yüksek kar marjına sahip ürünlerin satıştan aldığı paydaki artıştan kaynaklanmaktadır.

Net Finansal Giderler: Şirketin 2022 yılının ilk dokuz aylık döneminde kaydettiği 3 milyon TL tutarındaki net kur farkı gelirinin olumlu etkisinin yanı sıra, net faiz giderlerindeki %160 oranındaki artış sebebiyle net finansal giderler kaleminde geçen senenin aynı dönemine göre %109’luk artış olmuştur.

Net Finansal Borç: Toplam net finansal borç 30.09.2022 itibariyle 129 milyon TL olup 0,4 Net Borç/FAVÖK çarpanına işaret etmektedir.