Payları Borsa İstanbul’da #NUGYO kodu ile işlem gören Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 29 Nisan’da gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında, kayıtlı sermaye tavan artırımı kararı aldığını açıkladı.

Mevcut kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000 TL olan şirket, yeni kayıtlı sermaye tavanı ile 1.000.000.000 TL olacak.

Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yaptığı açıklamada,

Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 10 Haziran 2024 Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 10 Haziran 2024

“Şirketimizin 29/04/2022 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesinde; 2022 – 2026 yılları için Şirketimiz mevcut 400.000.000.- TL (Dört Yüz Milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000.- TL (Bir Milyar Türk Lirası)'na artırılmasına, bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin 7'ncı maddesinin ekteki şekilde tadiline uygun görüşleri için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.” İfadeleri yer aldı.

nurol tadil tasarısı