Bugün (26.05.2023), “Birlik Mensucat Ticaret Ve Sanayi İşletmesi A.Ş. (BRMEN ve Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (PRZMA)'' şirketlerinin genel kurul toplantıları var.

Şirketlerin genel kurullarında alınacak kararlar, kar payı dağıtımları/temettü ödemeleri dönemi olması nedeniyle merak ediliyor.
Listedeki şirketlerden 2 tanesinin kar payı dağıtımı yapacağı anlaşılıyor.

Genel Kurul Toplantısı Yapacak Şirketler
1) Birlik Mensucat Ticaret Ve Sanayi İşletmesi A.Ş. (BRMEN)
’nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mayıs 2023 tarihinde saat 14.00’da Yenipervane Mah. Kocasinan Bulvarı No:163 Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Novotel Kocasinan Toplantı Salonunda yapılacak.

* Paylara tanınan imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi Tadili:
* Şirketin 24.03.2023 tarih ve 3 nolu Yönetim Kurulu Kararı gereğince;
- Şirketin ana sözleşmesinin 6.ncı maddesinde belirtilen Kayıtlı Sermaye Tavanı’nın 200.000.000 TL (İkiyüzmilyonTL)’ye yükseltilmesi için,
- Kayıtlı Sermaye Tavanına dair alınan yetki süresinin 2022 sonu itibariyle dolması nedeniyle yetki süresinin uzatılması için, Şirket ana sözleşmesinin 6.cı maddesinin değiştirilmesi için gerekli yasal işlemlerin yapılması amacıyla Yönetime yetki verilmesine toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

Kar dağıtım teklifi:

Art Arda Siparişler İle Hisse Yükselişe Geçti Art Arda Siparişler İle Hisse Yükselişe Geçti

* Şirketin Yönetim Kurulu'nun 07.04.2023 tarih ve 5 nolu kararı gereğince;
Şirketin 2022 yılı faaliyetinin zararla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususunun olağan genel kurul da ortakların bilgisine sunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.
Kar payı dağıtımı yapılmayacağı görülmektedir.

2) Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (PRZMA) firmasının Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25.05.2023 tarihinde, , 26 Mayıs 2023 Cuma günü, saat 13:00'de Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75.Yıl Caddesi No: 21 Hadımköy –Arnavutköy / İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde yapılacak.

* (*) 17.118.934,6 TL’lik kısmı halka açık kısım tutarını ifade etmekte olup oranı 71,36%’dir.

Kar dağıtım teklifi:
* Şirketin 2022 yılı hesap dönemi sonunda; Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanan bilançosunda 18.661.579 TL net dönem karı mevcuttur. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarında ise 1.471.238 TL net dönem karı mevcuttur.
* 2022 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, finansal tablolarında yer alan kar’la ilgili olarak, kar dağıtımı yapılmaması hususunda, Genel Kurul’a teklifte bulunma kararı aldıklarından, kar payı dağıtımı planlanmadığı görülmektedir.