SPK Duyurdu!! 6 Ay Tedbir Ve Para Cezası SPK Duyurdu!! 6 Ay Tedbir Ve Para Cezası

Bugün (25.04.2023), “Anadolu İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (INDES), Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (KCAER), Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik A.Ş. (KONTR), Mia Teknoloji A.Ş. (MIATK), RHEA Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (RHEAG) ve Ulusal Faktoring A.Ş. (ULUFA)'' şirketlerinin genel kurul toplantıları var.

Şirketlerin genel kurullarında alınacak kararlar, kar payı dağıtımları/temettü ödemeleri dönemi olması nedeniyle ilgiyle takip ediliyor.
Listedeki 4 şirketin kar payı dağıtımına hazırlandığı anlaşılıyor.

Genel Kurul Toplantısı Yapacak Şirketler


1) İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (INDES)’nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Nisan 2023 Salı günü saat 10:00'da İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 11 Sarıyer/İSTANBUL merkez adresinde yapılacak.

* Şirketin 224.000.000 TL olan sermayesi 1.272,72 TL tutarındaki A Grubu nama yazılı ve 223.998.727,28 TL tutarındaki B Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.
* A Grubu pay sahiplerine yönetim kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasını belirleme ve birinci tertip yasal yedek akçe ve birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan kardan %5 oranında pay alma hakkı verilmiştir.

Kar dağıtım teklifi:
* Şirketin, 2022 Ocak-Aralık dönemine ilişkin olarak, Her 1 TL nominal bedelli hisseye net 0,83 TL kar payı olmak üzere ,toplam net 186,1 milyon TL ve %83,11 oranında net kar dağıtımı,
hususu Genel Kurul'un onayına sunulacak.

* Şirket, pay biçiminde kar payı dağıtımı planlamıyor.

2) Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (KCAER)’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Nisan 2023, Salı günü saat 10.00’da Denizli North Point Otel, Fevzi Çakmak Bulvarı No:129/ Denizli adresinde yapılacak.

Kar dağıtım teklifi:
Şirket;
* 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Şirketin net dağıtılabilir dönem karının %20,70’ine tekabül eden 151 milyon TL nakit brüt kar payı dağıtılması,
* 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt %22,96 tam mükellef gerçek kişi ortakları ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net %20,67 oranda temettü ödenmesi,
tekliflerini Genel Kurula sunacak.

* Şirketin Yönetim Kurulunun bedelsiz kar payı dağıtımı teklifi görünmüyor.
Ayrıca, Esas Sözleşme metnine aşağıdaki maddelerin eklenmesi teklif ediliyor:
b-Her çeşit ham demir, kütük demiri, çelik ve alaşımlarını, döküm, dövme ve pres mamullerini, pik döküm, çelik boru ve ek parçalarını, her çeşit hadde mamullerini, kok ve tali mahsullerini üretmek ve/veya istihsal etmek. Çelik konstrüksiyon, teknolojik teçhizat, vinç, galvanizli çelik konstrüksiyon imal etmek, mekanik ve ısıl işlemlerini yapmak, her nevi metal işleme ile kaplama tesislerini kurup işletmek, galvaniz tesisi, çelik servis merkezi kurmak, her çeşit çelik konstrüksiyon inşaat, mühendislik, imalat ve tesis kurma işlerini yapmak ve yaptırmak. Elektroliz veya diğer kimyasal süreçler uygulanarak istisnai saflıkta demir üretmek, demir ya da çelik hurdalarını yeniden ergitmek, kütük veya diğer birincil formlarda çelik üretmek; çelikten yarı mamuller üretmek, çelikten sıcak veya soğuk çekilmiş yassı hadde ürünlerini üretmek, çelikten sıcak haddelenmiş bar ve çubukları üretmek, çelikten veya kaynaklı çelikten açık profiller üretmek, demir-çelik üretiminin hammaddesi olarak hurda demir, kütük demir, demir cevheri, bakır, alüminyum, hurda gemi, diğer hammadde ve yardımcı maddelerin, tüm demir ve demir dışı metallerinin alım, satım, ithalat ve ihracatını yapmak.
c- Yukarıda yazılı işler için lüzumlu maden cevherlerini ve yardımcı maddelerini aramak, bunları istihraç etmek veya ettirmek ve işletmek.
d-Enerji Piyasasına ilişkin mevzuatına, Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular kanunu ve yönetmeliklerine uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere üretim tesisi kurmak (jeotermal, rüzgar, güneş, hidrojen, biyokütle vb. sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji konusunda), elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve enerji üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak, lisans almak kaydı ile her türlü yenilenebilir ve geri dönüştürülebilir enerji kaynağının elektrik enerjisine dönüştürülmesi için her tür yenilenebilir elektrik enerjisi üretim tesisini kurmak, işletmek, işletmeye almak, enerji üretimi konusunda açılacak resmi ve özel yurt içi ve yurt dışı ihalelere iştirak etmek, ihaleler açmak, bu faaliyet alanına ilgili şirket kurmak. Enerji üretimi sırasında ortaya çıkacak buhar, sıcak su, gaz ve diğer yan ürünleri satmak veya başka yollarla değerlendirmek.
e-Faaliyet alanlarıyla ilgili tesisleri kurmak ve işletmek, gerektiği hallerde rıhtım, iskele ve liman tesis etmek ve işletmek, satın almak, kiralamak, iskele ve limanı gerektiği hallerde yap-işlet-devret yöntemi ile tesis etmek, bu kapsamda lojistik hizmet vermek amacıyla üretim tesisleri ve depo kurmak, konuyla ilgili şirket kurmak veya iştirak etmek, bu amaçla kurulmuş şirketlere iştirak etmek, hisse almak.
f-Yurt içi ve yurt dışı firmalarla lisans, teknik beceri (Know–How) ve benzeri anlaşmaları yapmak, fabrika kurulması ile ilgili ihale ve taahhütlere girmek, bilgi ve teknoloji almak veya satın almak.
g- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü mal ve hizmetin pazarlamasını yapmak, satış deposu, bayilik, temsilcilik, büro, mağaza ve ticari müesseseler kurmak, faaliyet alanları ile ilgili altyapı projelerine ortak olmak, şirket kurmak.


3) Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik A.Ş. (KONTR)’nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, e 25 Nisan 2023 Salı günü saat 11:00’de, “Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:177-183 Şişli 34394 İstanbul” adresinde yapılacak.

* Kar dağıtım teklifi:
Şirket;
* 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Şirketin net dağıtılabilir dönem karının brüt %6,62’sine tekabül eden 30 milyon TL nakit brüt kar payı dağıtılması,
* 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt % 15 tam mükellef gerçek kişi ortakları ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net % 13,50 oranda temettü ödenmesi,
tekliflerini Genel Kurula sunacak.

4) Mia Teknoloji A.Ş. (MIATK)’nin, 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 18.04.2023 tarihinde saat 10:30’da Saray Mah. Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. No:4/2 Cessas Plaza Kat:19 Cessas Meeting Ümraniye/İstanbul 25 Nisan 2023 Salı günü saat 10:30’da Mövenpick Hotel Ankara, Söğütözü, Bestepeler Mah, Yaşam Cd. No 1, Yenimahalle /ANKARA adresinde yapılacak.

* Kâr dağıtımı yapılmayacağına ilişkin genel kurula sunulacak teklifin KAP’ta duyurulması kararını görüşecek.
* Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 750 milyon TL’ye artırılıyor ve süresi 5 yıl (2023-2027) uzatılıyor.

5) RHEA Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (RHEAG)’nin, 2022 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı, 25.04.2023 tarihinde Salı günü Saat:11:00’de “CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 2/F 06630 Yenimahalle /Ankara” adresinde yapılacak.

* Şirketin esas sözleşmesinde yapılan temel tadilatlar arasında dikkat çeken Şirket unvanını “ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş’ye değiştirilmesi ve merkezini Konak/İzmir’e taşınması olarak görünüyor.

* Şirketin kâr dağıtımı yapacağına dair bilgi bulunmamaktadır.

6) Ulusal Faktoring A.Ş. (ULUFA)’nin, 2022 yılı Olağan Genel Kurulu, 25 Nisan 2023, Salı günü saat 14.00’te, Maslak Mah. Sümer Sok. No.3 Ayazağa Tic. Merk. B Blok K.10 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılacak.

Şirket kar payı dağıtımını net %7,51 oranı ile toplamda net 10,03 milyon TL’nin temettü olarak ödenmesini teklif edecek.