Bist 100 Endeksi haftanın son işlem gününde yüzde 1,70’lik değer kaybı ile 4812,92 seviyesinden tamamlayarak, Borsa İstanbul bugün en yüksek 4881,75 seviyesini test ederken en düşük 4790,68 puanı görmüştü. Borsa İstanbul’da 15 şirket geri alım yapmaya devam ediyor. Borsa İstanbul 31 Mart Cuma günü toplam işlem 48,5 milyar TL üzerinde gerçekleştirmişti.

Hisse Geri Alımı Yapan Şirketler

 • GEDIK- GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 • OZGYO- ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
 • HURGZ- HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
 • MPARK- MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
 • ULUUN- ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 • AKSGY-AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
 • LIDER- LDR TURİZM A.Ş.
 • ALARK- ALARKO HOLDİNG A.Ş.
 • TURSG- TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.
 • KIMMR-ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.
 • KRVGD- KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 • ARDYZ- ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
 • PSGYO- PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
 • SMRTG- SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 • MEDTR-MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

geri-alim-yapan-hisseler

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

31.03.2023 tarihinde 6,87 - 6,90 TL fiyat arasında ortalama 6,886 TL olacak şekilde 8.630 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu GEDIK payları 5.512.288 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,09)

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirket tarafından açıklamalarda; Yönetim Kurulumuzun 14.02.2023 tarihli kararına istinaden uygulamaya konulan pay geri alım işlemleri kapsamında 31.03.2023 tarihinde Borsa İstanbul nezdinde 6,19-6,25 TL aralığından (Ağırlıklı ortalama 6,2162 TL) toplam 300.000 TL nominal değerli PSGYO hissesi geri alınmıştır. açıklamalarında bulunmuştur.

Bu işlemlerle birlikte 31.03.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların nominal değeri 7.200.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,677'ye ulaşmıştır.

ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

ARD Grup, Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; 31.03.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 7,72 TL fiyattan toplam 15.000 adet ARDYZ payları geri alınmıştır. açıklamalarında bulundu.

Bu işlemlerle birlikte, 31.03.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplamı 220.000 adet olup, bu payların sermayeye oranı %0,129'a ulaşmıştır.

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket tarafından yapılan açıklamalarda; 15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 31.03.2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.

31.03.2023 tarihinde 70,65 TL - 71,60 TL fiyat aralığından (ortalama 71,1650 TL) 25.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu SMRTG payları toplam 75.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,024509)

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Özderici Gayrimenkul tarafından yapılan açıklama;  Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 31.03.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da 3,98 TL - 3,99 TL fiyat aralığında toplam 52.975 TL nominal değerli OZGYO payları geri alınmıştır.

Bu işlemle birlikte, 31.03.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 3.452.975 TL olup, bu payların sermayeye oranı % 1,38'ye ulaşmıştır.

MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

9 Ocak 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 31 Mart 2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya ilave edilmiştir. 31 Mart 2023 tarihinde 28,28 TL-28,40 TL fiyat aralığından (ortalama 28,38 TL) 11.461 adet pay geri alınmış ve Meditera, sahip olduğu MEDTR payları toplam 743.849 adet olmuştur. (Şirket sermayesine oranı %0,62508)

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.

Hürriyet tarafından yapılan açıklamada; SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("II-14.1") hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri", "Dönem Vergi Gideri" ve "Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Zararı" ile "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında 117.771.033 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; SPK'nın 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde ilan edilen SPK Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanan (433.348.804) Türk Lirası tutarında "Geçmiş Yıllar Zararları" da dikkate alındığında, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise (320.126.175,31) Türk Lirası tutarında "Dönem Zararı" oluştuğu; bu tutarın Geçmiş Yıl Zararları hesabına aktarılması; ayrıca 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin 1-e bendi hükmü uyarınca, bahse konu gayrimenkul satışından 33.666.169,07 Türk Lirası işlemin yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulmuş olup "Olağanüstü Yedekler" hesabına aktarılması; hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiş olup,

31 Mart 2023 tarihinde (bugün) yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'nun Kar Payı Dağıtımı yapılmaması hususundaki önerisi oy çokluğu ile aynen kabul edilmiştir.”

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ulusoy un tarafından, 20.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 31.03.2023 tarihinde 25,80 TL-25,86 TL fiyat aralığından toplam 16.000 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

MLP Sağlık tarafından, Yönetim Kurulu'nun 25.05.2022 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında;

Şirketimizce 31.03.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 70,15 TL – 73,30 TL (ağırlıklı ortalama 72,03 TL) fiyat aralığından toplam 101.500 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.

Bu işlemlerle birlikte, 31.03.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 10.086.610 TL olup, bu payların sermayeye oranı %4,8485'e ulaşmıştır. açıklamalarından bulunan şirket geri alım yaptı.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKİŞ Gayrimenkul, Yönetim Kurulunun 17 Şubat 2023 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler tabloya eklenmiştir.

Şirketimiz 31 Mart 2023 tarihinde Borsa İstanbul'dan 122.000 TL nominal değerli Akiş GYO hissesi satın almıştır.

Şirketimizin 17 Şubat 2023 tarihli geri alım programı kapsamında sahip olduğu Akiş GYO paylarının nominal değeri 454.000 TL'dir. (Şirket sermayesine oranı %0,056)

Son Halka Arza Yoğun Talep! Yatırım Şirketleri Sırada Son Halka Arza Yoğun Talep! Yatırım Şirketleri Sırada

ALARKO HOLDİNG A.Ş.

ALARKO Şirketineden yapılan geri alım açıklaması; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 31.03.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 65,10 TL - 64,30 TL (ağırlıklı ortalama 64,77 TL) fiyat aralığından toplam 231.500 TL nominal değerli ALARK payları geri alınmıştır.

Bu işlemlerle birlikte, 31.03.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 4.501.017 TL olup, bu payların sermayeye oranı %1,0347'ye ulaşmıştır.

LDR TURİZM A.Ş.

23.08.2022 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan ve 22.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla güncellenen pay geri alım işlemleri kapsamında 31.03.2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.

31.03.2023 tarihinde 130,10 TL – 131,40 TL fiyat aralığından (ortalama 130,68 TL) 10.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu LIDER payları 4.190.000 adete ulaşmıştır.

Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı % 6,3485 ‘tir.

TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.

Türkiye Sigorta tarafından yapılan geri alım açıklamasında; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.02.2023 tarihli kararı ile yenilenen pay geri alım işlemleri kapsamında;

Şirketimizce 31.03.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 9,77 TL – 9,96 TL (ağırlıklı ortalama 9,91 TL) fiyat aralığından toplam 185.792 TL nominal değerli TURSG payları geri alınmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %2,43'e ulaşmıştır.

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden,

31.03.2023 tarihinde 17,9870 - 18,0500 TL fiyat aralığından (ortalama 18,0075 TL) 139.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KRVGD payları 995.511 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,41)

ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.

Şirket tarafından yapılan geri alım açıklamasına göre; Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke kararı çerçevesinde, yönetim kurulumuzun 20.02.2023 tarihli pay geri alım kararı kapsamında; 31.03.2023 tarihinde 6,23-6,33 fiyat aralığında (Ağırlıklı Ortalama 6,288 TL/Adet) 50.000 adet pay geri alınmıştır. Geri alınan payın şirket sermayesine oranı 0,02%'dir.

Bu işlemle birlikte şirketimizin sahip olduğu KIMMR paylarının toplam adedi 341.719, şirket sermayesine oranı 0,142% olmuştur. açıklamalarında bulunuldu.

Editör: Ece Çavuşlu