* Brüt % 213,14 oranında ve toplamda 1.135,8 milyon TL temettü 2 taksitte olacak ve nakit şeklinde kar payı ödemesi net % 191,82 oranında yapılacak.

* 1. taksit için 1 TL nominal bedelli hisseye ödenecek kar payı net % 95,91 oranında ve hisse başına 0,95 TL olacak.
* 2. taksit için 1 TL nominal bedelli hisseye ödenecek kar payı net % 95,91 oranında ve hisse başına 0,95 TL olacak.
*Toplamda 1 TL nominal bedelli hisseye ödenecek kar payı net % 191,82 oranında olacak.
* 1 TL’lik nominal hisseye toplam brüt 2,13 TL/ net 1,91 TL temettü ödenecek.

Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 17 Temmuz 2024 Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 17 Temmuz 2024

aefes-1

* Pay biçiminde ödeme yapılamayacak.

* Kar Payı Dağıtım Nakit olarak temettü ödemesi şeklinde olacak. Toplam ödenecek brüt kar payı tutarı 1.135.811.841,8 TL

*Hissedarlara temettü ödemesi 2 taksitte yapılacak.
İlk taksit ödemesi bugün 23 Mayıs’da; ikinci taksit kar payı ödemesi ise 18 Eylül’de başlayacak

* İlk taksit:
Teklif edilen NAKİT kar payı Hak Kullanım Tarihi : 23 Mayıs 2023
Kesinleşen NAKİT kar payı Hak Kullanım Tarihi : 23 Mayıs 2023
Payların Hak Sahiplerinin Belirlendiği Tarih : 24 Mayıs 2023
Pay sahiplerinin hesaplarına Giriş Yapılacak Tarih : 25 Mayıs 2023

* 2. taksit:
Teklif edilen NAKİT kar payı Hak Kullanım Tarihi : 18 Eylül 2023
Kesinleşen NAKİT kar payı Hak Kullanım Tarihi : 18 Eylül 2023
Payların Hak Sahiplerinin Belirlendiği Tarih : 19 Eylül 2023
Pay sahiplerinin hesaplarına Giriş Yapılacak Tarih : 20 Eylül 2023

aefes-2

Şirketin Yönetim Kurulu’nun 28 Şubat 2023 tarihli toplantısında,
“Şirketimizin, 2022 Ocak-Aralık dönemine ilişkin olarak, hesap dönemi sonu itibarıyla çıkarılmış sermayesi olan 592.105.263 TL üzerinden %213,14 brüt kar dağıtımını teminen her 1 TL nominal bedelli hisseye brüt 2,1314 TL (net 1,91826 TL) kar payı olmak üzere 1.262.013.157,56 TL tutarında karın nakit olarak 23 Mayıs 2023 tarihinden itibaren ödenmesinin önerilmesine; dağıtılmasına, öngörülen kar payının tamamının olağanüstü yedeklerden karşılanmasına, kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu oranında (129.980.504,68 TL) ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına ve kar dağıtımı önerimizin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.” kararları alınmıştı.

Anadolu Efes Firmasının Faaliyeti Nedir?

Anadolu Efes, Efes Pilsen biralarının üretimini de gerçekleştiren Anadolu Grubu'na bağlı şirkettir. Şirket, Türkiye, Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu'dan oluşan, geniş bir coğrafi alanda bira, malt ve alkolsüz içecekler üretir ve pazarlar.

Editör: Ece Çavuşlu