* 31.05.2023 (bugün), hissedarlara brüt % 12,38 oranında ve net % 11,14 oranında olmak üzere, toplamda brüt 27,7 milyon TL nakit kar payı dağıtılmaya başlanacak.

* 1 TL nominal değerde hisse senedine % 11,14 oranında ve 0,11 TL net nakit temettü ödenmesi yapılacak.
* Genel Kurul'da kabul edilen dağıtılacak nakit kar payının brüt tutarı 27,7 milyon TL olarak beyan edildi, bu durumda %10 stopaj sonrasında net 25 milyon TL nakit kar payı dağıtımı gerçekleşmiş olacak.

* Pay biçiminde kar payı ödemenin toplam tutarı 75,7 milyon TL ve pay biçiminde dağıtılacak kar payı oranı %33,78’dir.

gentas

* Kâr dağıtımı 31 Mayıs’ta (bugün) başlayacak olup, 2 Haziran’da ödeme işlemi gerçekleşecek.
Teklif edilen NAKİT kar payı Hak Kullanım Tarihi : 31 Mayıs 2023
Kesinleşen NAKİT kar payı Hak Kullanım Tarihi : 31 Mayıs 2023
Payların Hak Sahiplerinin Belirlendiği Tarih : 01 Haziran 2023
Pay sahiplerinin hesaplarına Giriş Yapılacak Tarih : 02 Haziran 2023

* Firma yaptığı açıklamada; “Şirketimiz Yönetim Kurulu 15.03.2023 tarihinde aşağıdaki kararı almışlardır.
Şirketimizin 2022 yılı sonunda yasal kayıtlarında Vergi ve 1.tertip Yasal Yedek Akçe tenzili sonrası 15.613.774,49 TL, SPK kayıtlarında ise Vergi ve 1.Tertip Yasal Yedek akçenin indirilerek, 318.647 TL'lik bağışların ilavesi ile 231.896.708,98 TL Net Dağıtılabilir dönem kârına ulaşılmaktadır.
Yönetim Kurulu olarak 12 / 04 / 2023 tarihinde toplanacak 2022 yılı Genel Kurulu'na;
1. Temettü ( Brüt – Nakit ) 13.957.207,99 TL
1. Temettü ( Bedelsiz % 33,78 ) 75.757.744,90 TL
2.Temettü ( Brüt – Nakit ) 13.820.569,79 TL
Toplam Temettü ( Brüt- % 46.17 ) 103.535.522,68 TL
II. Tertip Yasal Yedek akçe 1.656.566,50 TL
• Yukarıda belirtilen Tablodaki şekilde Kar dağıtılması ve yasal yedek akçelerinin ayrılmasını,
• 2022 Yılı sonunda Şirketimiz Yasal Kayıtlarında bulunan Net Dağıtılabilir dönem kârına ilave olarak 2.Temettü tutarı olan 13.820.569,79 TL ve Bedelsiz temettü tutarı olan 75.757.744,90 TL olmak üzere toplam 89.578.314,69 TL'nin Şirket Olağanüstü Yedekler hesabından karşılanmasını,
• SPK kayıtlarında ise temettü ve kanuni yedek akçelerin tümünün 2022 yılı Net dağıtılabilir Dönem Karından karşılanması sonrası artan 126.385.973,21 TL'nin Şirket bünyesinde Geçmiş Yıllar Karları olarak bırakılmasını,
• Nakit temettü ödeme tarihinin 31/05/2023 olarak belirlenmesini,
2022 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.” demektedir.

Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 19 Temmuz 2024 Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 19 Temmuz 2024

Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (GENTS) Firmasının Faaliyet Alanı

* 1972 yılında Bolu ilinin Mengen ilçesinde kurulan GENTAŞ, 1991 yılından bu yana Borsa İstanbul’da işlem gören çok ortaklı Halka Açık bir Anonim şirket statüsündedir.

* İki ayrı fabrikada iki ayrı ürün üretimini gerçekleştirmekte olan GENTAŞ;
WERZALİT ile 1979 yılında üretime başlayan ve halen 20.000 m2 kapalı alanda imalat yapan fabrikamız, Masa tablaları, sandalye, okul sıraları ve yapı profilleri üzerine faaliyet göstermektedir. Yılda 2.600.000 adet üretim yapabiliyor.
GENTAŞ LAMİNAT Fabrikası, 1997 yılında ilk HPL presinin devreye girmesiyle, plaka Laminat üretimine başlamıştır. 1998 yılında ilk CPL presinin devreye girmesinden sonra, ülkemizde hem plaka hem de rulo Laminat üretimini tek çatı altında gerçekleştiren ilk fabrika olmuştur. Mevcut Kapasitesini her yıl artıran şirketimiz 29.000 m2 kapalı alanda, yıllık 22.000.000 m2’lik üretim kapasitesi ve 6 kıtaya gerçekleştirdiği ihracat ile dünyanın sayılı Laminat üreticileri arasındadır.

Editör: Alp Korkmaz