KONKA yatırımcılarına ödenecek temettü oranı net yüzde 73,49589 olacak. KONKA yatırımcıları hisse başına brüt 0,8166210 TL olacak. Stopaj kesintisi olmayacağı için KONKA hissedarlarının hesaplarına 1 lot hisse için net 0,7349589 TL temettü (kar payı) ödemesi gerçekleştirilecek. Şirket 2023 yılında toplamda 106.160.730 TL kar payı dağıtacağını duyurdu.

Konya Kağıt Sanayi (KONKA) 2023 Temettü Kararı

Şirketin KAP üzerinden gerçekleştirdiği temettü (kar payı) açıklamasında; ''24.03.2023 Tarihli açıklamamızda 2022 Yılı Net Kar tutarı olan 572.546.614,27.-TL'den gerekli yasal yükümlülükler ve dağıtılamaz istisna kazançlar düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir karın %20'sinin dağıtılması kapsamında 6.500.000.-TL'si 1.Temettü, 99.660.731,54.-TL'si 2.Temettü olmak üzere toplam 106.160.731,54.-TL kar payının nakden dağıtılması hususunun Genel Kurul tarafından onaylandığı ve kar dağıtımının 31.07.2023 tarihine kadar yapılmak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi teklifinin Genel Kurul'da kabul edilerek bu hususta Yönetim Kurulu'nun yetkilendirildiği duyurulmuştur.

O Hisse Bu Hafta 170 Milyon TL Kâr Payı Dağıtacak! O Hisse Bu Hafta 170 Milyon TL Kâr Payı Dağıtacak!

Şirket Yönetim Kurulu'nun 05.07.2023 tarihli toplantısında, nakit kar payı dağıtım tarihi 25 Temmuz 2023 olarak belirlenmiştir. Kar dağıtımı tek seferde ve nakit olarak yapılacaktır.'' açıklamalarında bulunuldu.

c-1