Söz konusu duyurunun yatırımcılardan gelen bilgi talepleri nedeniyle yapıldığı belirtilirken, şirket KAP üzerinden şu ifadelere yer verdi;

Avrupa Birliğine Milyonlarca Dolarlık İhracat Yapacak! Savunma Sanayi Şirketi Açıkladı Avrupa Birliğine Milyonlarca Dolarlık İhracat Yapacak! Savunma Sanayi Şirketi Açıkladı

Şirketimiz paylarında son günlerde yaşanan olağandışı fiyat ve miktar hareketliliği ile ilgili olarak, yatırımcılarımızdan gelen bilgi talepleri nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği ortaya çıkmıştır.

Şirketimiz payları Kasım 2021'de halka arz edilmiş ve 15.11.2021 tarihinden bugüne Borsa'da işlem görmektedir. Şirketimizin son olarak 18.08.2022 tarihinde altı aylık finansal tabloları ve faaliyet raporumuz kamuya açıklanmıştır. Faaliyet raporumuzda da belirtildiği üzere 30.06.2022 itibarıyla, bir önceki yılın aynı dönemine net satışlarımızın %160 oranında, net dönem karımız ise %401 oranında artmıştır. 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde 4,6 milyon litre olan toplam satışlarımız yaklaşık %40 oranında artarak 6,4 milyon litreye ulaşmıştır.

elite naturel

Yine kamuya açıklamış olduğumuz faaliyet raporumuzda belirtmiş olduğumuz üzere, Şirketimiz paylarının ilk halka arzı sırasında 5.11.2021 tarihinde KAP'ta ve Şirketimiz internet sitesinde yayınlanan fiyat tespit raporunda, 2022 yılı için net satış hasılatı 384,2 milyon TL olarak öngörülmüştür. 2022 yılının ilk yarısında elde edilen sonuçlarına göre 384,2 milyon TL'lik net satış hasılatı hedefimize ulaşacağımızı ve hatta söz konusu tutarın, artan döviz kurları ve satış hacmi ile aşılarak 400-440 milyon TL seviyelerinde olacağını öngörmekteyiz.

Kamuya açıklanan finansal bilgilerimizden de görüldüğü üzere, Şirketimiz gerek satışlarını gerekse karlılığını artırarak olağan faaliyetlerine devam etmektedir. 24.08.2022 tarihinde meydana gelen olağandışı fiyat ve miktar hareketliliğine sebep olabilecek Şirketimiz kaynaklı bir bilgi veya gelişme bulunmamaktadır. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza duyurulur.