Özsu Balık, geçtiğimiz hafta 7,79 TL ile talep toplayarak, yatırımcı başına en fazla 51 lot dağıtım gerçekleştirdi. Bugün halka arza liderlik eden Gedik Yatırım’ın yaptığı açıklamaya göre;

özsub sonuçlar

Alves Kablo Kimin, Alves Kablo Halka Arz Detayları Neler ? Alves Kablo Kimin, Alves Kablo Halka Arz Detayları Neler ?

Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 40.000.000 TL'den 60.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 20.000.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilmiştir.

Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da "Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmamıştır.

Özsu Balık paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 7,69 TL olarak tespit edilmiş olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 153.800.000 TL olarak gerçekleşmiştir. 

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre; halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında, 410.200 adet emir ile satışa sunulan adedin 5,05 katına denk gelen 101.066.845 pay karşılığı toplam 777.204.038,05 TL tutarlı talep gelmiştir. Mükerrer tarama yapıldıktan sonra, 399.300 adet yatırımcıdan gelen 97.034.013 TL nominal değerli talep miktarı dağıtıma konu edilmiş ve bu yatırımcılara 20.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşmiştir. 

Bu kapsamda, Özsu Balık halka arzı 399.300 yatırımcı ile 2022 yılında en geniş yatırımcı kitlesine ulaşılan halka arz olmuştur.