Güler Yatırım Holding’in bağlı ortaklığı Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın sermaye artırımı ve halka arzı hakkında KAP üzerinden yapmış olduğu açıklama şu şekilde;

Sermayesinde pay sahibi olduğumuz Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (önceki ticaret unvanı A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.) 141.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle, 50.000.000 TL tutarında artırılarak 191.000.000 TL'ye çıkartılmasına ve ihraç edilecek 50.000.000 TL nominal değerli (B) Grubu payların Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili düzenlemeleri çerçevesinde halka arz edilmesine karar verildiği,

Bu kapsamda, Şirketimizin 29.03.2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzında toplanacak kesin talebin Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından satışa sunulan 50.000.000 TL nominal değerli paylardan fazla olması halinde, Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesinde Şirketimiz tarafından sahip olunan toplam 35.250.000 TL nominal değerli (B) Grubu paylardan,5.000.000 TL nominal değerli kısmının VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 24 üncü maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili düzenlemeleri çerçevesinde halka arz edilmesine karar verildiği kamuoyuna duyurulmuş olup, bu çerçevede; 30.03.2022 itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvurular yapılmıştır.

Kamuoyunun ve Paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.

Pardus Girişim Sermayesi Hakkında

Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ 29.04.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan onay ile kurulmuştur. Şirketin ödenmiş sermayesi 141.000.000 TL’dir.

Pardus Girişim, büyüme potansiyeli olan, pazarda rekabet avantajı sağlayabilecek nitelikte iş modellerine sahip ve kurumsal dönüşüme yatkın küçük ve orta ölçekli şirketlere finansal ve stratejik destek sağlayarak global ölçekte başarılı yatırımlar yapmayı hedeflemektedir.

SPK'dan Bayram Öncesi Halka Arz Onayı Geldi! SPK'dan Bayram Öncesi Halka Arz Onayı Geldi!

Yatırım stratejileri çerçevesinde ortak olunan şirketlerin Türkiye ve uluslararası pazarlarda rekabet etmelerini sağlamak amacıyla, Girişim şirketlerimizin operasyonel verimliliklerini artırmalarına, yeni pazarlara açılabilmelerine ve uygun sermaye yapılarını oluşturmalarına destek vermektedir.