Pardus, 55 milyon TL bedelli sermaye artırımı ve 11 milyon ek pay satışı ile birlikte toplamda 66 milyon adet payını halka arz ediyor.

Payları Borsa İstanbul’da işlem gören Güler Yatırım Holding #GLRYH bağlı ortaklığı Pardus Girişim Sermayesi halka arzı, A1 Capital liderliğinde gerçekleşecek.

RGYAS Halka Arzı Yatırımcısından Talep Topluyor! RGYAS Halka Arzına Dair Detaylar RGYAS Halka Arzı Yatırımcısından Talep Topluyor! RGYAS Halka Arzına Dair Detaylar

Piyasa koşullarının üzerinde getiri hedefine sahip, operasyon karlılığı ve gerçekçi büyüme hikayesi bulunan, Pazar payı ve markalaşma süreçlerine sahip şirketlere ve projelere kaynak sağlayan Pardus, yayınlanan taslak izahname bilgilerine göre “Borsa’da Satış” yöntemiyle yapılacak.

pardus girişim

Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde mevcut ortaklardan Güler Yatırım Holding A.Ş.’ye ait olan 5.500.000 TL nominal değerli 5.500.000 adet pay ile Murat GÜLER’e ait olan 5.500.000 TL nominal değerli 5.500.000 adet pay olmak üzere, toplam 11.000.000 TL nominal değerli 11.000.000 adet B grubu pay halka arz edilecek.

Yayınlanan taslak izahname bilgileriyle halka arz detayları;

Halka arz kodu; PRDGS

Halka arz tarihi; 9-10 Haziran 2022

Halka arz fiyatı; 2,29 TL Sabit Fiyat                                                

Dağıtım yöntemi; Eşit dağıtım

Satışa sunulacak pay miktarı; 55.000.000 Ek satışlar (11.000.000) ile birlikte 66.000.000

Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı

Pardus Girişim Sermayesi’nin sermaye artırımı yolu ile ihraç edilecek olan payların ihraç ve halka arzından elde edilecek fonun, halka arz giderleri düşüldükten sonra kalan kısmına ilişkin planlanan kullanım yerleri şöyle açıklandı;

-          Mevcut yatırımından kaynaklanan borcun ödenmesi

-          Yeni girişim sermayesi yatırımı imkanlarının finansmanı

Şirket paylarının halka arzı ile, şirketin özkaynaklarının güçlendirilmesi, yeni yatırım imkanlarının artırılması sureti ile rekabet gücünü artırılması, şirketin mevcut yatırımlarından kaynaklanan borç yükünün azaltılması, mevcut kurumsal yapının geliştirilerek güçlendirilmesi hedefleniyor.