Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla, Platform Turizm toplamda 49.500.000 TL nominal değerli paylarını halka arz edecek. İnfo Yatırım liderliğinde “Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile gerçekleşmesi beklenen halka arzda, 2 iş günü süreyle talepler toplanacak.

Personel taşımacılığı ve filo kiralama alanlarında faaliyet göstermek üzere 2002 yılında kurulan Platform A.Ş., ilerleyen yıllarda faaliyet kapsamını genişleterek yurt içinde ve dışında büyük başarılara imza atmış, ülke kalkınmasına katkı sağlayan hizmet şirketlerinden biri haline gelmiştir.

Eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşeceği ifade edilen taslak izahname bilgilerine göre, halka arza katılım göstermek isteyen yatırımcılar, Borsa İstanbul’da işlem yapmaya yetkili kuruluşlardan birine başvurmaları yeterli olacak.

platform turizm

Dağıtım yöntemi; Eşit dağıtım (Borsa’da Satş – Sabit Fiyat)

Halka arz fiyatı; 9,10 TL (Taslak izahname bilgisine göre)

Satışa sunulacak pay miktarı; 49.500.000

Halka arz kodu; PLTUR

Tahsisat Oranı; Borsa’da Satış ile gerçekleşeceği için, tüm yatırımcı grubuna eşit dağıtım uygulanacak.

İşlem göreceği Pazar; Şirket paylarının BİST – Yıldız Pazar’da işlem görmesi için Borsa’ya başvuru gerçekleştirildi.

Neden Halka Arz Edecek?

Yer alan bilgiler arasında, halka arz gerekçeleri şu şekilde sıralanıyor;

-          Şirket’in özkaynaklarının güçlendirilmesi

-          İşletme sermayesinin güçlendirilmesi

-          Büyüme hedeflerinin devamlılığının sağlanması ve büyüme hedeflerine bağlı olarak filodaki araç sayısının artırılması kapsamında alımların yapılması

-          Şirket’in bilinirliğinin yurt içi ve yurt dışında artırılması

-          Rekabet gücünün artırılması

-          Potansiyel müşteriler nezdinde mevcut güvenilirliğinin ve saygınlığın artırılması

-          Sürdürülebilir kurumsal yapının oluşturulması ve raporlama standartlarının geliştirilmesi

-          Şeffaflık ve hesap verilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi

-          Şirket paylarının likit hale getirilmesi neticesinde kredi verenler nezdinde gerekmesi durumunda daha düşük maliyetle borçlanma imkanına kavuşulması olarak sayılabilir.

Halka Arz Gelirleri Nerede Kullanılacak?

İhraç edilecek 24.750.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

-          %20 ila %30’unun şirketin kısa vadeli finansal borç faiz ve anapara ödemelerinde kullanılmasına,

-          %20 ila %30’unun yeni araç ve plaka alımlarının finanse edilmesinde kullanılmasına,

Otomotivin Lider Akü Şirketi Halka Arz Olacak! 75 Milyon Pay Dağıtılacak Otomotivin Lider Akü Şirketi Halka Arz Olacak! 75 Milyon Pay Dağıtılacak

-          %40 ila %60’ının şirketin işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesinde kullanılmasına,

-          İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine karar verildi.

Finansal Borçlar

Platform Turizm, temel olarak yürütmekte olduğu öğrenci ve personel taşımacılığı faaliyetleri ile birlikte, araç kiralama faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyduğu araçların önemli bir kısmını banka kredisi ve diğer finansal kuruluşlardan temin ettiği krediler yoluyla finanse etmekte olup, şirketin 2019, 2020 ve 2021 yılları ile 31.03.2022 döneminde yapmış olduğu araç yatırımlarının ortalama %70’i banka kredisi yoluyla finanse edilmiştir. Şirketin 31.03.2022 dönemi itibarıyla kısa ce uzun vadeli toplam finansal borcu 480,5 milyon TL olup, halka arzdan elde edilecek kaynağın %20 ile %30’una karşılık gelen kısmı ile kısa vadeli finansal borçlanmalar içerisinde yer alan spot ve rotatif krediler ile kredi  kartı borçlarının kapatılması ve vadesi gelen taksitli kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinin yapılması öngörülüyor.

Sulanma Etkisi

Ortaklık paylarının halka arzı mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak sermaye artırımı ve ortak satışı şeklinde olacak. Halka arzdan pay alacaklar için %53,84 oranında sulanma etkisi olacak olup, 1 TL nominal değerli pay için sulanma etkisinin miktarı 4,8995 TL,

sulanma etkisi

Mevcut ortaklar için %13,56 oranında pozitif sulanma etkisi olacak olup, 1 TL nominal değerli pay için sulanma etkisinin miktarı 0,5017 TL olarak açıklandı.