Prizma Pres Matbaacılık sermayesini tamamı nakden karşılanmak suretiyle yüzde 100 oranında artırarak 48.000.000 TL'ye çıkardı.

Prizma’dan Yüzde 100 Nakdi Sermaye Artırımı

Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. Borsa da #PRZMA koduyla işlem görmektedir.

Şirket, 6 Nisan 2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurul toplantısında, 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 24.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle yüzde 100 oranında artırarak 48.000.000 TL 'ye çıkarılmasına karar verdi.

Ayrıca, bedelli olarak artırılan 24.000.000 TL 'lik sermayeyi temsil edecek 24.000.000 adet payın tamamının 1 TL nominal bedelli hamiline yazılı B grubu pay olarak ihraç edilecek. Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmayacak ve pay sahiplerine yeni pay alma haklarının 1 TL nominal değerli her bir pay için 1 TL fiyattan nominal değer üzerinden kullandırılacak.

Yeni pay alma hakları kullanım süresi de 15 gün olarak belirlendi. Sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona erecek. Süre içinde yeni pay alan  A grubu pay sahipleri ve B grubu pay sahiplerine yeni pay alma hakları karşılığında B grubu hamiline yazılı pay verilecek.

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satılacak. Bu satış işleminden sonra satılamayan paylar ise Şirket ortakları Raşit Kuru ve Metin Kuru tarafından eşit oranla satın alınacak.

Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılacak ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılacak.

Hissedarlarına Yüzde 200 Üzerinde Bedelsiz Verecek Hisseler Hissedarlarına Yüzde 200 Üzerinde Bedelsiz Verecek Hisseler

Sermaye artırımı işlemleri kapsamında InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurum olarak belirlenmiştir.