Sermaye artırımındaki düzeltme nedeni olarak, “Mevcut Bedelsiz Sermaye Artırımı başvurumuzdaki sermayeye eklenebilecek iç kaynaklar, 30.06.2022 tarihli Şirket yasal kayıtları ve Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Finansal Durum Tablosundaki tutarlar karşılaştırılmış, güncel tutarlar dikkate alınarak yeniden hesaplanmıştır.” İfadesi yer aldı.

Yapılan düzenlemeyle birlikte Mazhar Zorlu Holding, 10.836.000 TL mevcut sermayesini, SPK’nın onay vermesi halinde iç kaynaklardan %1454,07 bedelsiz sermaye artırımı ile birlikte 168.400.000 TL’ye çıkaracak.

Şirket Yönetim Kurulu’nun bugün gerçekleştirdiği toplantıda;

mzhld bedelsiz sermaye artırımı tablo

03.08.2022 tarihli 2022/27 nolu kararının iptaline ve Pay Tebliği 5. Bölüm Madde 16 uyarınca, 30.06.2022 tarihi itibariyle Şirket yasal kayıtları ve Sınırlı Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide Finansal Durum Tablosunda yer alan tutarlar karşılaştırılarak Sermayeye Eklenebilecek iç kaynaklar değerlendirildiğinde;

1) Sermaye düzeltmesi farkları hesabındaki 30.778.035,99 TL' nin

2) Diğer Sermaye Yedekleri hesabında yer alan 1.155.023,02 TL'nin ve

3) Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Finansal Durum Tablosunun Geçmiş yıllar karları hesabında yer alan

a.) Yasal kayıtlarda Özel Fonlar hesabında bulunan iştirak satış kazancı istisnasının konsolidasyon düzeltmesi farkları düşüldükten sonra kalan 61.506.957,00 TL,

b.) Geçmiş yıllar karları hesabının 30.616.985,16 TL'lik kısmı,

c.) Enflasyon Muhasebesi Geçmiş Yıllar Karları düzeltmesi olumlu farkları hesabında bulunan 33.506.998,83 TL

olmak üzere toplam 157.564.000,00 TL' nin mevcut sermayeye ilave edilmesine,

Buna göre;

a) Şirketimizin 10.836.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin % 1.454,08 oranında bedelsiz arttırılmasına,

b) Artırılan 157.564.000,00 TL'lik payların tamamının C tertibi Borsa'da işlem gören pay olarak ihraç edilmesine,

c) Gerekli iş ve işlemlerin tamamlanması için ilgili Müdürlüklerin yetkilendirilmesine,

d) Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere gerekli mercilere başvurularda bulunulmasına,

e) Ve söz konusu kararların Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmasına

toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir." Açıklamaları KAP’ta yer aldı.

Lotlarınız 4'e Katlanacak! Gayrimenkul Şirketi Bedelsiz Kararını Açıkladı Lotlarınız 4'e Katlanacak! Gayrimenkul Şirketi Bedelsiz Kararını Açıkladı