Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kayıtlı sermaye tavanını artırmak için Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu. Şirket, KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)’na yaptığı açıklamada sonrasında yatırımcılarına; mevcut 150.000.000 TL değerindeki sermaye tavanını 3.000.000.000 TL’ye artırmak için bakanlık onayı aldığını açıkladı.

EGSER Sermaye Tavanı Artırımı KAP Açıklaması

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından KAP’a yapılan açıklamada; “Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 3 milyar TL'na artırılması ve bu kapsamda Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin değiştirilmesine izin verilmesi talebiyle Ticaret Bakanlığına yaptığımız başvuru, Ticaret Bakanlığı'nın 07.06.2023 tarih ve 86149980 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmış olup, onaylı Esas Sözleşme tadil metni ekte verilmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından izin alınmış olduğundan, söz konusu Esas Sözleşme tadil metni, 09.06.2023 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” açıklamalarında bulunuldu.

EGSER Faaliyeti Nedir ?

Şirketin üretim tesisleri İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde 500.000 metrekarelik bir alanda yer almaktadır. 31 Aralık 2011 itibariyle Şirketin en büyük pay sahibi, payların %60,92'sini elinde bulunduran İbrahim Polat Holding AŞ'dir.

1975 yılında üretime geçtikten sonra, özellikle 90'lı yıllarda altyapı, teknoloji, tasarım ve kalite standartlarına ağırlık vererek, istikrarlı yatırım ve büyüme azmi ve sektöre kazandırdığı yenilikler ile günümüzde sektörü domine eden en önemli firmalarından biri konumundadır.

Gayrimenkul Şirketi, 7.5 Milyar TL'lik Taşınmaz Satın Aldı! Gayrimenkul Şirketi, 7.5 Milyar TL'lik Taşınmaz Satın Aldı!