Rubenis Tekstil, 50 milyon TL olan mevcut sermayesini, 24.500.000 TL bedelli sermaye artırımı ile 74.500.000 TL’ye yükseltiyor.

Halka arz edilecek paylar için 2 (iki) iş günü boyunca talep toplanacak, #RUBNS kodu ile talep toplayacak şirketin halka arz tarihi ise, 29-30 Haziran 2022 olarak açıklandı.

Sermaye artırımı yoluyla Şirket paylarının halka arzında satış, Ahlatcı Yatırım liderliğinde oluşturulacak konsorsiyum tarafından “Sabit Fiyatla Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemiyle gerçekleştirilecek.

rubenis tekstil fabrika

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Dağıtım: Eşit dağıtım yöntemine göre yapılacak. Bu grup için tahsis edilen pay miktarı, talepte bulunan yatırımcı sayısına bölünür ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karşılanacak.

Şirket Çalışanlarından Olan Yatırımcılara Dağıtım: Eşit dağıtım yöntemine göre yapılacak.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Her bir Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıya verilebilecek pay miktarına Ahlatcı Yatırım ve İhraççı birlikte karar verecek.

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar Dağıtım: Her bir Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına Ahlatcı Yatırım ve İhraççı birlikte karar verecek.

Taslak izahnamede belirtilen tahsisat oranı şöyle;

• %48 oranındaki kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara

• %2 oranındaki kısmı Çalışanlardan Olan Yatırımcılara

• %50 oranındaki kısmı Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.

Fiyat İstikrarı Planlanıyor

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Şirket paylarına yönelik olarak fiyat istikrarı işlemlerinde bulunmayı planlamaktadır. Ancak, Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. fiyat istikrarı işlemlerini kesin olarak yerine getireceği ilişkin herhangi bir taahhüt vermemektedir. Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. fiyat istikrarı işlemlerine hiç bir başlamayacağı gibi, fiyat istikrarı işlemlerinde bulunması halinde de, gerekçesini açıklamak suretiyle, bu işlemi istediği her an sona erdirebilir.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı

Rubenis Tekstil halka arzından elde edilecek bu fonun aşağıda belirtilen alanlarda kullanılması planlanmaktadır.

%40’ı ile Boya-Kumaş ve Apre Fabrikası yatırımında,

%20’si ile Güneş Enerji Santrali yatırımında,

%10’u ile Ataköy Prestij Konakları İnşaatı yatırımında,

%30’u ile Hammadde Alımı ve İşletme Sermayesinin Etkin Kullanımında,

Fonun yukarda belirtilen hususlarda kullanılacak olması Şirket’e aşağıdaki faydaları sağlayacağı beklenmektedir;

- Şirketin faaliyet alanıyla ilgili olarak boyalı kumaş üretilmesi ve akabinde ihracat faaliyetlerinin başlatılarak büyüme ve karlılığın arttırılması,

- Şirketin giderleri arasında yer alan enerji maliyetinin düşürülmesi,

49 Yıllık Cam İşleme Fabrikası Halka Arz Oluyor! 49 Yıllık Cam İşleme Fabrikası Halka Arz Oluyor!

- Elit lokasyonda bulunan firmaya ait konut arsasının etkin bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla konut projesi yapılması ve bunun sonucunda firmanın gelirinin arttırılması,

- Günlük belirlenen hammadde fiyatlarından minimum etkilenmek amacıyla üretimde kullanılacak hammaddenin önceden temini ve bu sayede karlılığın arttırılması beklenmektedir.