SASA, 4 milyar liraya kadar Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin tamamı Erdemoğlu Holding A.Ş.'ye tahsisli olarak satılmak üzere şarta bağlı paya dönüştürülebilir borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuracağını yatırımcısına duyurdu.

SASA şirketi konu ile ilgili yatırımcısını bilgilendirmek için KAP açıklaması yaptı.

KAP Açıklaması

 Şirket tarafından yapılan açıklamada, '' SASA, 08.06.2023 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca tamamı tahsisli olarak satılmak üzere Türk Lirası cinsinden ardıllaştırılmış, vadesiz ve şarta bağlı dönüştürülebilir borçlanma aracı ihraç onayı almak için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurmayı hedeflemektedir SASA Polyester Sanayi A.Ş. (“SASA”), 08.06.2023 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca, azami 4.000.000.000 TL’ye (dört milyar Türk Lirası) kadar, tamamı Şirket’in hakim ortağı Erdemoğlu Holding Anonim Şirketi’ne (“Erdemoğlu Holding”) tahsisli olarak satılmak üzere, ardıllaştırılmış, vadesiz, yurt içinde halka arz edilmeksizin ve ihraç akabinde Borsa İstanbul’da işlem görecek adi SASA paylarına dönüştürülebilecek olan “Şarta Bağlı Paya Dönüştürülebilir Borçlanma Aracı” (contingent convertible debt instrument) (“Borçlanma Aracı”) ihraç etmeyi planlamaktadır. 

sasa-borc

İhracı planlanan Borçlanma Aracı, halka arz edilmeksizin Erdemoğlu Holding’e tahsisli olarak satılacaktır. Borçlanma Aracı, önceden belirlenmiş birtakım tetikleyici borçlanma oranı olaylarını bünyesinde barındıracak ve bu oranların gerçekleşmesi sonucu Borçlanma Aracı kendiliğinden Borsa İstanbul’da işlem görecek adi SASA paylarına dönüştürülebilecektir. 

Ekim Ayında Temettü Ödemesi Yapacak Hisseler Ekim Ayında Temettü Ödemesi Yapacak Hisseler

İlk tetikleyici borçlanma oranı olayı 2024 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçların yayınlanmasını takiben gerçekleşebilecektir. Bu tetikleyici borçlanma oranı olayları haricinde Erdemoğlu Holding’in veya SASA’nın Borçlanma Aracı’nın yeni ihraç edilecek adi paylara dönüştürülmesine ilişkin ihtiyari bir dönüştürme hakkı bulunmayacaktır.'' denildi.

SASA Borçlanma Yapısı Nasıl Olacak ?

• İhraç limiti ve para birimi: 4.000.000.000 Türk Lirasına kadar

• Alıcı: Tek alıcı Erdemoğlu Holding olacaktır

• Vade: Dönüştürme olmadığı durumda periyodik itfa olanakları ile birlikte vadesiz

• Statü: Geri ödemede düşük öncelikli ikincil borç niteliğine sahip (ardıllaştırılmış) olan borçlanma aracı (deeply subordinated)

• Dönüştürme hakkı: Erdemoğlu Holding’in ihtiyari dönüştürme hakkı bulunmamakla birlikte, belirli borçlanma oranları tetiklerinin gerçekleşmesi halinde otomatik dönüştürme

• Dönüştürme fiyatı: SASA ile Erdemoğlu Holding arasında, ihraç sürecinde netleştirilecektir

• Kupon oranı: Belirli periyodik tarihlerde olağan kupon oranı artış haklarını içerecek şekilde

SASA için avantajlı bir kupon oranı belirlenecektir.