Sasa Polyester (SASA), bugün gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu toplantısında, şarta bağlı sermaye artırımı kararı aldığını duyurdu.

Yönetim Kurulu toplantısında alınan karara ilişkin detaylar şu şekilde açıklandı;

sasa şarta bağlı sermaye artırımı

Yurtdışında ihraç edilen Paya Dönüştürülebilir Tahvil (PDT) sahiplerinin 2022 Eylül ayı içinde Şirketimize ulaşan paya dönüştürme hak kullanım taleplerinin şarta bağlı sermaye artırımı yapılmak suretiyle karşılanmasına,

-Dönüştürme hakkını kullanmak isteyen toplam 28.200.000 Euro nominal değerli PDT sahiplerine verilecek pay senetlerinin pay başına 0,017814 Euro dönüştürme fiyatı ve 100.000 EUR nominal değerli bono karşılığı 5.613.562,37 dönüştürme oranı üzerinden hesaplanmasına,

-Şirket çıkarılmış sermayesinin dönüştürme tutarı olan 15.830.245 TL arttırılmak suretiyle 2.240.000.000 TL'den 2.255.830.245 TL'ye yükseltilmesine,

-Şarta bağlı sermaye artırımı karşılığında çıkarılacak yeni payların tamamının mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak 2022 Eylül ayı içinde dönüştürme hakkını kullanmak isteyen tahvil sahiplerine tahsis edilmesine karar verilmiştir.

NETAŞ'tan Milyon Dolarlık Anlaşma Duyuruldu NETAŞ'tan Milyon Dolarlık Anlaşma Duyuruldu