Talep toplama bugün saat 13:00 itibariyle son bulurken, 1,10 TL sabit fiyatla halka arz olan Şeker GYO, yatırımcılarına en fazla 10.777 Lot dağılımı gerçekleştirdi. 10.777 altında talep gönderen yatırımcılar ise, istedikleri oranda pay sahibi oldular.

Şirket Borsa İstanbul’da önümüzdeki hafta işlem görmeye başlayacak.

europen kaç lot

Halka arz sonuçlarına ilişkin KAP üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“Şeker GYO” veya “Şirket”) paylarının halka arzı 1 – 2 Haziran 2022 tarihleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleşmiştir.

Şeker GYO’nun çıkarılmış sermayesinin 610.166.462 TL’den 813.555.283 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 203.388.821 TL nominal değerli 203.388.821 adet pay halka arz edilmiştir. Şeker GYO paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 1,10 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 223.727.703 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmamıştır. Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre toplam filtre edilmemiş 1,58 katına denk gelen 321.776.290 pay karşılığı 154.284 adet emir ile toplam 353.953.919 TL talep toplanmıştır.

Mükerrer tarama yapıldıktan sonra 151.717 adet emir ile 315.214.990 pay dağıtıma konu edilmiş ve 203.388.821 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşmiştir. Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin halka arzı kapsamında toplam 151.458 yerli bireysel yatırımcı, 13 yerli kurumsal yatırımcı 246 yabancı bireysel yatırımcı olmak üzere toplam 151.717 yatırımcı 203.388.821 TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirmiştir.

segyo arz sonuç

Şirket Yönetim Kurulu, yapılan değerlendirme sonucunda, sermaye artırımı yoluyla halka arzdan elde edilecek gelirlerin öncelikle Kredi Sözleşmeleri’nden doğan borçların kısmen erken kapatılması, kalan gelirlerin de proje geliştirme amacıyla kullanılmasına karar vermiştir.

Halka arz gelirlerinin kredi borcu kapanması sonrasında kalan %20-%30’luk kısmı öncelikle proje geliştirme finansmanı olarak potansiyel organik ve inorganik büyüme fırsatlarının daha uygun şartlarda değerlendirilmesine olanak sağlanması amacıyla orta ölçekli konut yapımında kullanılacak.

Otomotivin Lider Akü Şirketi Halka Arz Olacak! 75 Milyon Pay Dağıtılacak Otomotivin Lider Akü Şirketi Halka Arz Olacak! 75 Milyon Pay Dağıtılacak

Şirket Tarafından Verilen Taahhüt

Şirket tarafından bedelli sermaye artırımı yapılmayacağına dair taahhütname verilmemiştir. Şirket ortağı Şekerbank da belirli süreli hiçbir şekilde pay satışı yapılmayacağına dair taahhütname vermemiştir. Şekerbank 1 yıl süreyle halka arz fiyatının altından pay satışı yapılmayacağını taahhüt etmiştir. Şeker Yatırım tarafından da bakiyeyi yüklenim kapsamında pay alınırsa 6 ay süreyle bu payların halka arz fiyatının altından satılmayacağına ilişkin taahhüt verilmiştir.