Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. halka arz edeceğini duyurdu. Toplamda 50,000,000 pay halka arz edilecek. Dağıtılacak payların yüzde 35,71'i halka açık olacak. Şeker Yatırım  Halka arzı ''Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' ' ortaklığında gerçekleşecek.

Şeker Yatırım Halka Arz Detayları

Şeker Yatırım halka arz edeceğini yatırımcısı ile paylaştı. Şeker yatırım halka arz detayları yazımızın devamında sizlerle...

Halka Arz Şekli

- Sermaye Artırımı : 20.000.000 Lot
- Ortak Satışı : 30.000.000 Lot (Şekerbank T.A.Ş.)

Satmama Taahhüdü

- Yoktur, İhraççı.
- Yoktur, Ortaklar.

Fonun Kullanım Yeri

- %100 İşletme sermayesi.

49 Yıllık Cam İşleme Fabrikası Halka Arz Oluyor! 49 Yıllık Cam İşleme Fabrikası Halka Arz Oluyor!
  • Şeker Yatırım halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
  • Şeker Yatırım halka arzında payların yüzde 35,71'i halka açık olacaktır.
  • Şeker Yatırım halka arzında toplamda 35,000,000 lot dağıtılacak.

Fiyat İstikrarı

- 30 gün. * Brüt halka arz gelirinin %20'si.

seker-yatirim-halka-arz

Şeker Yatırım Faaliyeti Nedir ?

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Şeker Yatırım”), 24.12.1996 tarihinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulmuştur. Kurucu ortağı Şekerbank T.A.Ş.’dir.

“Geniş Yetkili Aracı Kurum” statüsündeki Şeker Yatırım, İstanbul’da bulunan Genel Müdürlük, biri Ankara’da diğeri İzmir’de olmak üzere 2 şubesi ve Şekerbank ile yapılan sözleşme ile Şekerbank’ın tüm şubelerinde emir iletimine aracılık kanalıyla bireysel ve kurumsal müşterilerine yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasası ürünlerini sunmaktadır.

Faaliyetler:
İşlem Aracılığı Faaliyeti
Portföy Aracılığı Faaliyeti
Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti
Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti
Aracılık Yüklenimi Suretiyle Halka Arza Aracılık Faaliyeti
Sınırlı Saklama Hizmeti
Genel Saklama Hizmeti

Editör: Ece Çavuşlu