Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (SEKFK) 2023 Yılı içerisinde temettü vereceğini açıklamıştı. 6 Nisan 2023 tarihinde yapılacak olan temettü ödemesi ile yatırımcılar SEKFK'dan temettü ödemelerini alacaklar.

SEKFK Temettü Ödemesi 

Şeker Finansal Kiralama A.Ş., 2022 yılının 4. Çeyrek bilançosunda 102 milyon 350 bin TL net kar açıkladı. SEKFK, bilanço verilerini açıklanmasının ardından temettü dağıtım bilgilerini de kamuoyu ile paylaştı. SKFK brüt toplam 9 milyon 847 bin 035 TL seviyesinde temettü dağıtacağını açıklamıştı.

SEKFK Temettü Kararı Açıklaması 

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. KAP üzerinden yaptığı açıklamada şirketin 2023 yılı içerisinde yatırımcılarına temettü vereceği açıklandı. Temettü kararı ile ilgili;

''Yönetim Kurulumuzun 24.03.2023 tarihli kararı ile şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2022 yılı finansal tablolarına göre oluşan 72.942.970,45 TL tutarındaki dönem karının Ana Sözleşmemiz ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde;

  • Yönetim Kurulu Üyelerine ve ortaklara dağıtılan ikinci temettünün onda biri olan 844.115,00 TL'nin II.Tertip Yasal Yedek Akçe Hesabına aktarılmasını,
  • Şirketimiz gayrimenkul satışı sonucu gelir yazılan tutardan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesi 1'inci fıkrası (e) bendinde bahsedilen istisnadan yararlanmak için 5 yıl süresince özel fonlar hesabında tutulmak üzere 134.251,00 TL'nin özel fonlar hesabına alınmasını,
  • % 5'inin 3.647.148,52 TL olarak I.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasını,
  • Ödenmiş sermayenin %5'i oranında 2.500.000,00 TL'nin ortaklara birinci temettü, 1.094.115,00 TL'nin görev ve sorumluluk seviyeleri gözetilerek Yönetim Kurulu Başkanı'nca yapılacak çalışmaya göre Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve 7.347.035,00 TL'nin ortaklara ikinci temettü olarak dağıtılmasını,

Yasal yedek dağıtımı, temettü ödemeleri ve özel fonlar hesabına aktarım sonrasında kalan 57.376.305,93 TL kısmın Olağanüstü Yedek hesabına aktarılmasının;

20 Haziran 2024 Borsa Ve Şirket Haberleri 20 Haziran 2024 Borsa Ve Şirket Haberleri

31.03.2023 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiştir.'' açıklamalarında bulunuldu.

sekfk-temettu-

SEKFK Temettü Ödemesi Ne Zaman ?

SEKFK temettü ödemesi yarın (6 Nisan) tarihinde yapılacak. 6 Nisan'da kar payı dağıtımına başlayacak olan SEKFK, hisse başına brüt 0.20 TL, hisse başına net 0.1772 TL temettü dağıtacağını açıkladı.

Editör: Ece Çavuşlu