Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş.  firması 1997 tarihinde kurulmuş, ilk olarak 2013 yılında borsada halka arz olmuştur.

En son 2021 yılında bedelsiz sermaye artırımına giden şirket, 21Mart 2023 tarihinde yaptığı toplantı ile aldığı karar sonucunda 100% bedelli sermaye artırımı için KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)’ a bildirimde bulundu.

Bedelli Sermaye Artırımı

Şirket, aldığı bu karar ile 13.885.000 TL olan sermayesini nakden karşılanma yöntemi ile  %100 artırarak 27.770.000 TL’ye çıkaracağını duyurdu.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL (İkiYüzMilyonTürkLirası) olduğu da ifade edilmiştir.

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş’nin Rüçhan Hakkı Kullanım Fiyatı Ne oldu?

Alınan Kararda, hissedarların önalım kullanım fiyatının ‘'1TL Nominal Bedel + 6 TL Primli'' olmak üzere toplam 7 TL olarak belirlendiği ifade edildi.

Şirketin KAP’ta ilanen duyurduğu söz konusu kararı ile 1 TL nominal değerli her bir pay için, hissedarlar rüçhan haklarını 7 TL’den kullanacaklar.

Borsada (#SEKUR) hissesi bulunan hissedarlar, ellerindeki her bir lot için yeni pay alma (rüçhan) hakkını kullanmak istemeleri halinde ise, 1 lot için 1 adet daha lot alabilecekler.

Bedelli sermaye artırımında rüçhan hakkının kullanımı için sadece (1 TL Nominal Bedel+ 6 TL Primli) 7 TL ödemeleri yeterli olacaktır.

Rüçhan Hakkı Kullanım Süresi

Bilindiği üzere, bedelli sermaye artırımı ile hissedarlara özel bir hak olan Rüçhan Hakkının kullanım süresi en az 15 en çok ise 60 gündür.

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. rüçhan hakkı kullanım süresini 15 gün olarak belirledi.

Rüçhan hakkını kullanmak istemeyen hissedarlar bu haklarını hisse senedinden bağımsız olarak Rüçhan Hakkı Kupon Pazarında satabilirler. Sermaye Piyasası işlemlerine aracılık eden aracı kurumların mobil uygulaması üzerinden hisse senedi satar gibi rüçhan hakkı satılabilir. Rüçhan pazarında hisse kodunun yanına “R” harfi eklenerek rüçhan hakkı olduğunun anlaşılması sağlanmaktadır.

Rüçhan Hakkı Kullanılmayan Paylar İçin Alım Fırsatı Ne Zaman Olacak?

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan halka arz edilmesi kararı belirtilmiş olup, 2 (iki) iş günlük sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusunda ilan edilmesine de karar verildiği belirtilmektedir.

sekuro bedelsiz

Şirket Bedelli Sermaye Artışından Elde Edeceği Geliri  Nerede Kullacak?

KAP’ta paylaştığı Fon Kullanımı Raporunda belirttiği üzere, Şirket sermaye artırımından elde edilen geliri,

*“sermaye yapısının güçlendirilmesi,

*borçluluk seviyesinin düşürülerek finansman giderlerinin karlılık üzerindeki etkisinin azaltılması

Haziran'ın Son Haftasında Temettü Verecek Şirketler Listesi Haziran'ın Son Haftasında Temettü Verecek Şirketler Listesi

* ve aynı zamanda kapasite artırımının sağlanması ile daha sağlıklı ve güçlü bir finansal yapıya kavuşturulması amaçlanmaktadır.” şeklinde ifade etmiştir.

Editör: Alp Korkmaz