Uşak Seramik’in (USAK) yüzde 140 oranında yaptığı bedelli sermaye artırımı başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmadı.

Payları Borsa İstanbul Ana Pazar’da USAK koduyla işlem gören Uşak Seramik’in 4 Mart tarihinde Yönetim Kurulu kararı ile duyurduğu bedelli sermaye artırımı kararı, SPK tarafınca olumsuz karşılandı.

Dev şirketin Sermaye Artırımına Onay Geldi Dev şirketin Sermaye Artırımına Onay Geldi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.08.2022 tarihli yayınlanan bültende, talebin olumsuz karşılandığına dair yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Uşak Seramik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin (Şirket) 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 245.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere 343.000.000 TL artırılarak 588.000.000 TL'ye çıkartılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek 343.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun Kurulumuzca onaylanması talebinin olumsuz karşılanmasına karar verilmiştir.